Follow and like us on our Facebook page where we post on the new release subject and answering tips and tricks to help save your time so that you can never feel stuck again.
Shortcut

Ctrl + F is the shortcut in your browser or operating system that allows you to find words or questions quickly.

Ctrl + Tab to move to the next tab to the right and Ctrl + Shift + Tab to move to the next tab to the left.

On a phone or tablet, tap the menu icon in the upper-right corner of the window; Select "Find in Page" to search a question.

Share Us

Sharing is Caring

It's the biggest motivation to help us to make the site better by sharing this to your friends or classmates.

Pagbasa at Pagsusuri ng lba't-lbang Teksto

A comprehensive resource for developing critical reading and analysis skills in Filipino, covering various types of texts, from literary works to academics.

pagbasa

pagsusuri

teksto

akademikong pagsulat

retorika

mapanuring pagbasa

mapanuring pag-iisip

impormatibong teksto

persweysibong teksto

deskrptibong teksto

tagalog

filipino

Nahihirapan sa pagbibigay komprehensyon ang mag-aaral na si Juan sa tuwing siya ay nagbabasa, anong bahagi ng kanyang utak ang komokontrol sa pag-aanalisa ng babasahin.

 • Temporal lobe
 • Parietal lobe
 • Frontal lobe
 • Occipital lobe

Kailangan nilang mas maghigpit para makasiguro ng ligtas ang mamamayang Pilipino mula sa mga negatibong epekto ng paninigarilyo.

 • Dokumentasyon
 • Suportang detalye
 • Konklusyon
 • Tesis na pahayag
 • Kontra argumento

Ang Panunungkulan ni dating pangulong napataas ba ang Ekonomiya ng bansa?

 • PANAHON
 • PERSPEKTIBA
 • KASARIAN
 • LUGAR
 • EDAD

Higit na Mainam Manirahan sa Subdibisyon Kaysa sa Condominium.

 • pansariling pagpapahayag
 • impormatibong pagsulat
 • malikhaing pagsulat
 • mapanghikayat na pagsulat

Ang talaarawan ay isang uring tesktong naratibo kung saan makikita ditto ang araw-araw naganap sa buhay ng isang tao.

 • Wasto
 • Di-wasto

Isa ring katotohanan na mas maagang namamatay ang mga naninigarilyo.

 • Suportang detalye
 • Tesis na pahayag
 • Dokumentasyon
 • Kontra argumento
 • Konklusyon

Makikita sa bawat bata ang matamis na ngiti sa tuwing sasapit ang araw ng kapaskuhan.

 • Deskripsyong Teknikal
 • Deskripsyong Impresyunistiko

Lubhang Malaki ang naging pinsala dulot ng Bagyong Nina sa Probinsya ng Mindoro.

 • katamtamang antas
 • pinakamasidhi
 • lantay
 • Walang wastong sagot

Pambasa ang uri ng wikang sinasalita ng mga propesyunal at ng mga taong karaniwang may mataas na pinag-aralan.

 • Tama
 • Mali

Uri ng panayam kung saan ang katanungan ay nakasulat bilang gabay at sasagutin ng walang labis walang kulang.

 • Di- Binalangkas
 • Binalangkas
 • Pormal
 • Di-pormal

Isa uri ng katanungan nabubuo lamang habang nagsasagawa ng panayam.

 • open-ended
 • E-trail
 • Talababa
 • follow- up

Ang Banquerohan ay isang di-gaanong kalkhang komunidad na matatagpuan sa lalawigan ng Albay.“Bulo” kung tawagin

 • Malayang talata
 • Pabuod na talata
 • Panimulang talata
 • Talata na Paglilipat-diwa
 • Talatang ganap

Ito ay kakayahan sa pagbigkas ng salita at pagkilala ng mga nakalimbag na simbolo.

 • Persepsyon
 • Interpretasyon
 • Asimilasyon
 • Reaksyon

Bilang ng mga Kabataang Babae (edad 15-18) ang maagang namumulat sa prostitusyon, isang pagsusuri.

 • KASARIAN
 • PERSPEKTIBA
 • EDAD
 • PANAHON
 • LUGAR

Unti-unti ipinakilala ang mundo ng Kompyuter

 • Hindi Impormartibo
 • Impormatibo

Anong bahagi ng utak ang nagsasagaw ng pagpoproseso na may kaugnayan sa wika at pagbasa.

 • kanang bahagi
 • kaliwang bahagi
 • ikalawang bahagi
 • Unang bahagi

Sa pagbibigay kahulugan sa idyolek , ang uring ito ng wika ay umaayon sa nakagawiang pagsasalita ng isang tao o pangkay na kaniyang kinabibilangan (Mag-atas,90)

 • Talang Parentitikal
 • Talababa-bibliograpi

Liku-likong daan ang tinahak ng mga kabataan tungo sa tagumpay.

 • karaniwan
 • Masining

Ito ang pagsasama-sama at pag-uugnay ng binasang teksto sa karanasan ng mambabasa.

 • Persepsyon
 • Reaksyon
 • Interpretasyon
 • Asimilasyon

Malaki ang naitulong ng mga Foundation sa mga nasalanta nng kalamidad.

 • Walang wastong sagot
 • lantay
 • katamtamang antas
 • pinakamasidhi

Ang tekstong impormatibo ay karaniwang nagpapaliwanag sa tanong na Ano, Sino at Paano.

 • Mali
 • Tama

Bahagi ng konseptong papel na naglalahad kung paano isinagawa ang pananaliksik.

 • panimula
 • pamamaraan
 • pagtalakay

Kapwa sila nangarap ng kanyang ama na makaahon sa kumunoy ng pook na iyo. Ang kanyang ama ay sa pamamgitan ng pakikibaka ukol sa liderato. At ang kay Nina ay totohanang pagtakas at paglayo. Bigong gladyador ang kanyang ama, at ito ang si mapayagan ni Ninang mangyari sa kanya. Si Stevens ang Mesiyas. Ito ang mananakop na tutubos sa kanilang karuukhaan. Mahahango sila sa kumunoy ng kanilang komunidad nang hindi na nanganailangang puhunanin ng ama ang dahas.

 • Pabuod na talata
 • Malayang talata
 • Talata na Paglilipat-diwa
 • Talatang ganap
 • Panimulang talata

Mga Pangyayring Di- Malilimot.

 • malikhaing pagsulat
 • pansariling pagpapahayag
 • impormatibong pagsulat
 • mapanghikayat na pagsulat

Ang tekstong impormatibo at karaniwang sumasagot sa tanong na sino,ano at paano.

 • Tama
 • Mali

Itinuturing na pinakamataas na antas ng wika, karaniwan itong gamit sa pakikipagtalastasan ng mga propesyunal o ng mga nakapag-aral.

 • Formal
 • Teknikal
 • Pabalbal
 • kolokyal

Paraan ng Pagbasa kung saan ang mambabasa ay nagtataglay kahusayan sa pagbibigay kahulugan sa mga salita sa tulong ng denotasyon at konotasyon.

 • persepyon
 • reaksyon
 • pag-unawa
 • Asimilasyon

Makikita sa bahaging ito ang mga isyu, mgma pangyayari at haka-haka kaugnay sa paksa na siyang magbibigay paliwanag sa isyu.

 • layunin
 • haypotesis
 • Suliranin

Namumula ang balat,pagkakaroon ng mataas na lagnat at pagsusuka ang nararasanasan ng taong may Dengue.

 • Deskripsyong Impresyunistiko
 • Deskripsyong Teknikal

Ito ay binubuo ng salita o parirala lamang dahil matipid ito sa pananalita o pahayag. Madalas ginagamitan ito ng mga pangngalang -diwa

 • pangungusap na balangkas
 • haypotesis
 • pamaksang palangkas

Ang diyos ang siyang may gawa ng lahat ng bagay dito sa ating mundo.

 • PERSUWEYSIB
 • NARATIBO
 • EKSPOSITORI
 • ARGUMENTATIBO

Ang Pagbasa ay isang prosesong pagtanggap, pag-analisa at pag-interpret ang mga impormasyon nakasulat sa pamamagitan ng nakalimbag na midyum.

 • Yonson
 • Terrado
 • Johnson
 • Urquhart at Wier

Ang ginamit na gunting ng barber ay medyo mapurol

 • pinakamasidhi
 • katamtamang antas
 • lantay
 • Walang wastong sagot

Puno ng iba't ibanng pagkain ang mahabang dula ng nabubusog sa mga panauhin ng bagong kasal.

 • karaniwan
 • Masining

Ipinaliwanag ni __________ na ang pagbasa ay kasangkapan sa pagkatuto ng mga kabatiran ukol sa iba't ibang larangan sa pamumuhay.

 • Gray
 • Baltazar
 • Terrado
 • Jonhson

Dahil lamang sa ilang aytem/sitwasyon, nagbibigay na agad ng isang konklusyong sumasaklaw sa pangkalahatan.

 • Maling Paghahambing
 • Argumentum Ad Baculum
 • Argumentum Ad Misericordiam
 • Maling Paglalahat

Ang maligoy na paglalahad ay isang mahalagang konsepto sa pagsulat ng tekstong impormatibo.

 • Mali
 • Tama

Magkahalo ang lungkot at saya nang ipagdiwang ng mga Bicolano ang kapaskuhan.

 • Deskripsyong Impresyunistiko
 • Deskripsyong Teknikal

Taun-taon ipinagdiriwang ng bawat pamilya ang isang masaya at masaganang bagong taon na punong-puno ng pag-asa at pagmamahal sa bawat isa.

 • EKSPOSITORI
 • IMPORMATIBO
 • NARATIBO
 • PERSUWEYSIB

Mas mababa ang bilang ng mga naputukan noong 2016 kumpara noong 2015, dahil umano ito sa matagumpay na kampanya sa iwas-paggamit ng paputok.

 • IMPORMATIBO
 • NARATIBO
 • PERSUWEYSIB
 • EKSPOSITORI

Paraan ng pagsasagawa ng interbyu kung saan nakalahad ng tiyak ang mga tanong bilang gabay sa isasagawang panayam.

 • di- binalangkas na interbyu
 • tanong-sagot
 • binalangkas na interbyu

Ayon sa pag-aaral, naglalaman ng 4, 800 na mga kemikal ang usok mula sa sigarilyo, 69 dito ay maaaring magdulot ng kanser.

 • Suportang detalye
 • Dokumentasyon
 • Konklusyon
 • Kontra argumento
 • Tesis na pahayag

Nais ng bawat Pilipino na makatulong sapag-unlad ng ekonomiya ng bansa.

 • Oo
 • Hindi

Barrio, J. (2010). Isanng kritikal na Pagsusuring Pandiskurso ng Wikang Filipino sa mga Banner ng Piling mga Tabliod.

 • Talababa-bibliograpi
 • Talang Parentitikal

Epekto ng lumalaking bilang ng mga kabataang nag-yoyosi

 • Epekto ng lumalaking bilang ng mga kabataang edad 9-15 na nag-yoyosi sa Brgy. Holy Spirit
 • Epekto ng lumalaking bilang ng mga kabataan na nag-yoyosi sa Baranggay Holy Spirit
 • Epekto ng lumalaking bilang ng mga kabataan na nag-yoyosi sa isang Baranggay

Bahagi ng konseptong papel kung saan makikita kung ano ang inaasahang matamo ng mananaliksik sa pag-aaral.

 • konklusyon
 • Apendiks
 • layunin

Paggamit ng tekstuwal at deskriptibong panunuri sa resulta ng sarbey sa pamamagitan ng paglalapat ng mga ideya ng mga naunang akademikong pag-aaral at ayon sa panayam ng isang eksperto sa paksa.

 • Mali
 • Tama

Leo-Press Publication, Cavite: kayumangi 2015

 • Kayumanggi, Cavite: Leo-Press Publication 2015
 • Kayumanggi. 2015 Cavite: Leo-Press Publication

New York: McGrawhill. 2003, Fraenkel, J at Wallen N, 2003 How to design and evaluate research in education

 • Fraenkel, J at Wallen N, 2003. New York: McGrawhill. How to design and evaluate research in education.
 • Fraenkel, J at Wallen N. 2003 How to design and evaluate research in education. New York: McGrawhill.

Pagpapahayag na hindi nagbibigay ng iba pang pagpipilian, ikinukulon nitong ang mambabasa sa iilang opsyon lamang.

 • Ignoratio Elenchi
 • Argumentum Ad Hominem
 • Dilemma
 • Non Sequitur

Ang mga tala sa isang aklat ay siang halimbawa ng trail na.

 • Paper trail
 • e-trail
 • people trail

Ang Editoryal na bahagi ng isang pahayagan ay isang halimbawa ng anong teskto.

 • impormatbo
 • naratibo
 • deskriptibo
 • argumentatibo

Isang masikhay na palihan ang dinaluhan ng mga guro na nakapagbigay sa kanilang dagdag kaalaman.

 • Masining
 • karaniwan

Epekto ng sosyao media sa paggamit ng wikang filipino.

 • PERSPEKTIBA
 • PANAHON
 • LUGAR
 • KASARIAN
 • EDAD

Ang salitang Balbal ang pinakamababang uri ng wika, karaniwang gamit ng mga taong walang pormal na edukasyon.

 • Tama
 • Mali

Isang uri ng tekstong nagpapaliwanag at sumasagot sa tanong na Ano ito?

 • impormatibo
 • eskritibo
 • balita
 • Ekspositori

Nagbibigay ng kredebilidad sa pananaliksik na isinagawa.

 • Hindi
 • Oo

Makapagbigay ng mga pangunahing katanungan ukol sa nakalap na datos at iba pang impormasyon;

 • Mali
 • Tama

Ang Iskema ay ang pag-iimabak ng impormasyon sa utak ng isang mambabasa batay sa paliwanag ni Anderson at Pearson (1999).

 • MLA
 • APA

Ang Paraan ng Pagluluto ng Graham Cake.

 • malikhaing pagsulat
 • impormatibong pagsulat
 • mapanghikayat na pagsulat
 • pansariling pagpapahayag

Sinabi niya na ang karunungan ay mapapalawak sa pamamagitan ng pagbabasa.

 • Johnson
 • Baltazar
 • Yonson
 • Terado

Tunay na kasiya-kasiyang panoorin ang mga batang nag-kakaroling.

 • Walang wastong sagot
 • katamtamang antas
 • pinakamasidhi
 • lantay

Tinatalakay ditto ang huling bahagi ng mga resulta at ang pinal na halaga ng pananaliksik.

 • resulta
 • rekomendasyon
 • Konklusyon

Ang istilong ito ay gingamitan ng mga magkakaugnay na paksang teksto.

 • dokumentasyon
 • MLA pormat
 • APA pormat

Tekstong naglalalarawan ng impormasyon.

 • impormatibo
 • argumentatibo
 • persuweysib
 • deskriptibo

Mas mapabibilis ang pagwawakas sa masamang epekto ng paninigarilyo kung sisimulan ng mga smokers ang pagbabago at pag-eensayo ng control sa sarili.

 • Kontra argumento
 • Dokumentasyon
 • Suportang detalye
 • Konklusyon
 • Tesis na pahayag

Uri ng tekstong ekspositori.

 • sanaysay
 • lathalain
 • balita
 • isport

Isa itong paraan ng pagkukumpara at pagkokontra sa kung saan sinusuri at pinaliliwanagang katangian ng isa bago ikumpara sa kapwa ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga ito.

 • kabuuan sa kabuuan
 • pagkakatulad at pagkakaiba
 • Punto per punto

Kung Bakit Dapat Kong Ipagmalaking Kolehiyo na Ako.

 • pansariling pagpapahayag
 • malikhaing pagsulat
 • mapanghikayat na pagsulat
 • impormatibong pagsulat

Magandang pagmasdan ang mga naglalagang dahon kapag panahon ng tag-lagas.

 • Oo
 • Hindi

Ipinakilala niya ang limang dimension ng pagbasa na makatutulong na malinang ang kakayahan ng mambabasa.

 • Pagbasa
 • Frontal lobe
 • Goodman
 • Parietal

Maliit pa lamang ako ay natutu na akong maghanapbuhay. Noon natatandaan ko pa pagkagalig ko mila sa iskwela ay naglalabada ako sa isang mayamang kapitbay upang

 • Pabuod na talata
 • Malayang talata
 • Talata na Paglilipat-diwa
 • Talatang ganap
 • Panimulang talata

Setyembre 21, 1972 nang idineklara ng Dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Martial Law.

 • EKSPOSITORI
 • PERSUWEYSIB
 • ARGUMENTATIBO
 • NARATIBO

Isa sa mga paaraan ng pagkukumpara at pagkokontras, sinusuri at ipinaliliwanag ang katangian ng isa bago magsagawa ng pagkukumpara.

 • whole to whole
 • similarity
 • diferrences
 • point to- point

Hindi ko pinaniniwalaan na ang pag-unlad ng isang indibidwal ay nakadepende sa suwerte.

 • Oo
 • Hindi

Gamitin ito ng mga Pilipino lalo na sa mga usapang barberya, wika nga. Ito ay kilala sa ingles na Circular reasoning o paliguy-ligoy.

 • Non Sequitur
 • Ignoratio Elenchi
 • Argumentum Ad Hominem
 • Dilemma

Isang mabuting sangkap sa pagbuo ng isang talata, dahil magkakaugnay na diwang ipinapahayag.

 • Burador
 • Kakipilan
 • kaisahan
 • Tiyak

Ang pagsasaliksik sa mga aklatan sa tulong ng mga kard katalog ay nakakatutulong sa pagkuha ng datos.

 • Tama
 • Mali

Ang mga Beki sa makabagong panahon na nagtatagumpay, Isang pag-aaral

 • PANAHON
 • KASARIAN
 • PERSPEKTIBA
 • EDAD
 • LUGAR

Ang Ensiklopedya ay isang uri ng aklat na nakapagbibigay ng iba't ibang impormasyon.

 • Mali
 • Tama

Sinasabing ito ang pinaka sentro ng lahat ng organ sa katawan ng isang tao.

 • Puso
 • Muscles
 • Nervous System
 • Utak

Isa ang Wika sa nagging sandalan ng pag- unlad ng alin mang bansa.

 • impormatibong pagsulat
 • malikhaing pagsulat
 • pansariling pagpapahayag
 • mapanghikayat na pagsulat

Dahil sa hamon Globalisasyon, mas pinaiigting ng Pamahalaan ang pagpapaunlad ng Senior High shool sapagkat isa ito sa mga hakabang upang makasabay ang Bansa sa Globalisayon.

 • PERSUWEYSIB
 • NARATIBO
 • EKSPOSITORI
 • IMPORMATIBO

Binubuo ng salita o parirala lamang dahil matipid ito sa pananalita o pahayag.

 • Patalatang balangkas
 • Pamaksang balangkas
 • Pangungusap na balangkas

Sinasabing ang utak ang pinasentro ng lahat ng organ sa katawan ng tao.

 • Tama
 • Mali

Binibigynag linaw nito ang tanong na, Ano ang saysay ng pag-aaral at pananaliksik.

 • balangkas
 • haypotesis
 • rasyunal

Ang paglilibang naman ay hind iipinagbabawal lalo pa’t sadyang masayahin ang Pinoy.

 • Hindi Impormatibo
 • Impormatibo

Masayang ipinagdiwang mga taga-baguio ang Panagbenga Festival.

 • Walang wastong sagot
 • katamtamang antas
 • lantay
 • pinakamasidhi

Dito ipinapakita ng mambabasa ang kanyang kakayahan sa pagbigkas at pagkilala ng mga nakalimbag na simbolo, na isa mga hakbang sa pagbasa.

 • persepyon
 • pag-unawa
 • reaksyon
 • asimilasyon

Morris Freedman. Need for full-time Audio Visual Specialist in every shool. Audio Visual Instruction.XII:10 (December,1997),1090.

 • Talababa-bibliograpi
 • Talang Parentitikal

Ang bungang araw ang karaniwang nakukuhang sakit ng mga sanggol sa tuwing sasapit ang summer season sa bansa.

 • Deskripsyong Impresyunistiko
 • Deskripsyong Teknikal

Ang ay isang mabisang paraan upang tumalas ang memorya ng isang tao.

 • Yonson
 • Urquhart at Wier
 • Johnson
 • Terrado

Walang anumang kapaki-pakinabang sa paggamit ng sigarilyo.

 • Konklusyon
 • Dokumentasyon
 • Kontra argumento
 • Suportang detalye
 • Tesis na pahayag

Nakatatakot ang magakat ng aso tuwing tag-init dahil mas mataas ang rabis ng mga ito kung tag-init.

 • Deskripsyong Teknikal
 • Deskripsyong Impresyunistiko

Ang bundok Apo anng isa sa pinakamataas ng bundok sa Bansa.

 • lantay
 • katamtamang antas
 • Walang wastong sagot
 • pinakamasidhi

Malawak na nga ang naging epekto ng social media sa mga kabataan, patunay lamang nito na ang karamihan sa kanila ay dito nauubos ang oras, ang ilan pa nga sa kanila ay mas pinipili ang manatili sa loob ng computer shop kaysa sa loob ngn paaralan.

 • NARATIBO
 • ARGUMENTATIBO
 • EKSPOSITORI
 • PERSUWEYSIB

Binubuod ditto ang diwa ng mga sinundang seksyon ng isang sulatin, ito rin ang nag-uugnay ng magkasunod na sulatin.

 • talatang ganap
 • malayang talata
 • talatang paglilipat diwa
 • Talatang pabuod

Kadalasan itong naglalahad ng mga datos na obhektibo, at nagpapahayag ng impormasyon tungkol sa isang paksa.

 • Tekstong Naratibo
 • Tekstong Deskriptibo
 • Tekstong Ekspositori
 • Tekstong Impormatibo

Maari mong e-live anuman ang gingawa mo, ditto maari mong i-post lahat ng Selfie mode mo, #hashtag of tha day mo.

 • Hindi Impormatibo
 • Impormatibo

Ibalik nating muli ang sigla n gating kalikasan.

 • mapanghikayat na pagsulat
 • impormatibong pagsulat
 • malikhaing pagsulat
 • pansariling pagpapahayag

I950 nang sinimulan siyang kinalalanin bilang ama ng Pagbasa dahil sa kanyang taglay na kahusayan sa larangan ng pagpapaunlad ng pagbasa.

 • William C. Gray
 • Wiliam Z. Grey
 • William S. Gray
 • William S. Grey

Isang nakakahiyang pag-atake sa personal na katangian/katayuan ng katalo at hindi sa isyung tinatalakay o pinagtatalunan.

 • Argumentum Ad Hominem
 • Ignoratio Elenchi
 • Non Sequitur
 • Dilemma

Palagiang nagwawagi sa masining na pakukukwento ang ilang mag-aaral ng Grade 8, ang ganitong husay sa pagbabasa ay nasa ilalim ng pagkokontrol ng anong bahagi n gating utak.

 • Parietal lobe
 • Frontal lobe
 • Occipital lobe
 • Temporal lobe

Wikang ginagamit sa isang pook karaniwang tinatawag na dayalekto.

 • Formal
 • lalawiganin
 • Teknikal na Wika
 • Pampropesyunal

Ang kakaibang tradisyong sa Baguio City ay dinarayo ng mga Turista.

 • KASARIAN
 • PANAHON
 • EDAD
 • PERSPEKTIBA
 • LUGAR

Umaabot hanggang alert Level 5 ang sunog sa NIA road na tumupok sa daan-daang kabahayan.

 • Deskripsyong Impresyunistiko
 • Deskripsyong Teknikal

"Sa aking liderato tiyak ang pag-unlad ng ating bayan, magkakaroon tayo ng mga libreng edukasyon at makakaasa kayo sa dekalidad at maasahang liderato".

 • NARATIBO
 • EKSPOSITORI
 • IMPORMATIBO
 • PERSUWEYSIB

Ayon sa pag-aaral ang kanang bahagi ng utak ang nagsasaagawa ng parpoproseso kaugnay sa wika at pagbasa.

 • Mali
 • Tama

Taunang Kontra Bulate program ay isinasagawa ng DOH para sa mga Estudyante.

 • PANAHON
 • LUGAR
 • EDAD
 • KASARIAN
 • PERSPEKTIBA

Sa pagsulat ng isang pananaliksik kailangang ihanda muna ang lahat ng kakailanganing datos para sa pagbuo ng unang burador na magsisilbing giya sa pagbuo ng pinal na burador.

 • Paano
 • Kailan
 • Ano
 • Sa anong katanungan tumutugon ang impormasyong nailahad?

Pormat ng balangkas kung saan ginagamitan ito ng mga bilang.

 • balangkas na may tatluhang antas
 • balangkas ng bilang
 • balangkas na animang bilang

Ipinakilala sa mundo nina Mark Elliot Zuckerberg kasama ang kanyang mga kamag-aral na sina Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, at Chris Hughes habang sila ay nag-aaral pa sa Harvard University.

 • Hindi Impormatibo
 • Impormatibo

Mapapaindayog ang sinumang makapakinig ng awiting Twirk it like Miley.

 • Deskripsyong Impresyunistiko
 • Deskripsyong Teknikal

Inilalagay ito sa ilalim ng teksto sa pahinang kinasusulatan ng lagom o sipi.

 • open-ended
 • people-trail
 • Talababa
 • Balangkas

Ang interpretasyon ay isa lamang sa limang dimensyon ng pagbasa kung saan ditto isinasagawa ng mambabasa ang pagbuo ng hinuha.

 • Mali
 • Tama

Epekto ng Cyber Bullying sa mga Mag aaral ng Grade 6.

 • KASARIAN
 • PERSPEKTIBA
 • EDAD
 • PANAHON
 • LUGAR

Uri ng teksto na karaniwang sumasagot sa tanong na ano, sino at paano.

 • pampanitikan
 • balita
 • Deskritibo
 • impormatibo

39 degree ang taas ng lagnat ng batang may Dengue.

 • Deskripsyong Impresyunistiko
 • Deskripsyong Teknikal

Ang pakikipagpalitan o barter ay buhay pa rin sa ilang mga probinsya sa bansa, halimabawa ang ilang mangingisda sa Ilo-ilo ay ipinapalit ang huking isda sa bigas.

 • EKSPOSITORI
 • NARATIBO
 • PERSUWEYSIB
 • IMPORMATIBO

Uri ng talata kung saan binubuod ang diwa ng mga sinundang seksyon ng isang sulatin. Ito rin ang nag-uugnay ng magkasunod na sulatin.

 • talatang paabuod
 • malayang talata
 • Talatang-paglilipat-diwa

Ito ang karaniwang hinahanap kung malinaw sa mananaliksik ang paksang kanyang sasaliksikin.

 • Kard ng pamagat
 • Kard ng Awtor
 • Kard ng Paksa

Sa kaantasang ito ng pagbasa ay pinauunlad ang rudimentaryong kakayahan, tinatawag din itong panimulang pagbasa.

 • Analitikal na Antas
 • Sintopikal na Antas
 • Batayang Antas
 • inspeksyunal na Antas

Talaga namang nagkaroon ng malaking pagbabago sa bansa nang maupo bilang bagong pangulo si Rodrigo Duterte.

 • pinakamasidhi
 • Walang wastong sagot
 • lantay
 • katamtamang antas

Pananaw ng mga mag-aaral ukol sa lumalalang Cyber Bullying

 • Panananaw ng mga Mag-aaral sa Holy Spirit Naitonal High School sa lumalalang Cyber Bullying.
 • Panananaw ng mga Mag-aaral sa Ikasampung Taon ng Pangkat Bethlehem sa Paaralan ng Holy Sprit ukol sa lumalalang Cyber Bullying
 • Panananaw ng mga Mag-aaral sa Paaralan sa Lumalalang Cyber Bullying

Mabibilang na uring tekstong naratibo ang pagsasalaysay ng karanasan sa isang lugar.

 • Wasto
 • Di-wasto

Ang pinakamahalagang elemento ng isang akdang pampanitikan.

 • tauhan
 • banghay
 • tagpuan

Ito ay istilo kung saan madalas ginagamit na mga disiplinang sikilohiya at iba pang kaugnay na disiplina.

 • MLA pormat
 • APA pormat
 • dokumentsyon

Ang Unang Araw ko sa Pagtuturo.

 • impormatibong pagsulat
 • pansariling pagpapahayag
 • malikhaing pagsulat
 • mapanghikayat na pagsulat

Ang tauhang bilog ay katumbas na tauhang nagkakaroon ng malaking pagbabago sa katapusan ng isang akda.

 • Wasto
 • Di-wasto

Binubuo ito ng mga buong pangungusap na naglalaman ng pangunahing ideya at maynor na ideya.

 • Pangungusap na balangakas
 • Pamaksang balangkas
 • Patalatang balangkas

Bernales, Rolando, Atienza Glecy et.al 2006 Krritikal na Pagabsa at Lohikal na pagsulat tungo sa Pananaliksik. Velnzuela City: Mutya Publishing House.Inc.

 • APA
 • MLA

Mc.Ginley and Denner (1978, p.181) Content Area Reading, United State of America: Pearson Education, Inc. 2014

 • MLA
 • APA

Sa Bawat pintig ng aking Puso Pangalan mo na Isinisigaw.

 • impormatibong pagsulat
 • mapanghikayat na pagsulat
 • malikhaing pagsulat
 • pansariling pagpapahayag

Katangian ng isang mahusay at epektibong ekspositori, kung saan makikita ang paninindigan ng manunulat sa mga datos na nailahad.

 • tiyak
 • malinaw
 • empasis
 • may kohirens

Nakakapangamba ring malaman na mismong pangulo natin ay lulong sa paggamit ng sigarilyo at hindi ito magandang tingnan para sa isang taong dapat sana'y modelo ng bansa.

 • Konklusyon
 • Tesis na pahayag
 • Dokumentasyon
 • Kontra argumento
 • Suportang detalye

Galit ang naramdaman ng ilang Pilipino sa nagging disisyon ng korte suprema sa pagpapalibing kay Marcos.

 • Lantay
 • katamtamang antas
 • pinakamasidhi

Ang tekstong impormatibo ay kadalasang naglahahad ng mga datos na obhektibo.

 • Tama
 • Mali

Saang bahagi ng konseptong papel mababasa ang Ang Pananaliksik na ito ay tungkol sa_____.

 • Paksa
 • rasyunal
 • Pamamaraan

Ang saliw ng paghampas ng alon sa dalampasigan ang gumising sa mahimbing kong pagkakaidlip.

 • Deskripsyong Teknikal
 • Deskripsyong Impresyunistiko

Masarap-sarap ang simoy ng hangin tuwing sasapit ang buwan ng Disyembre.

 • katamtamang antas
 • lantay
 • Walang wastong sagot
 • pinakamasidhi

Layunin nito ang maglarawan sa detalyadong paraan.

 • karaniwan
 • deskripsyong teknikal
 • deskripyong impresyunistiko
 • pampanitikan

Ikalawang bahagi ng utak na siyang nag-aanalisa ng mga salita sa pamamagitan ng pag-uugnay ng letra sa kani-kanilang tunog.

 • Occipital Lobe
 • Parietal Lobe
 • Temporal Lobe
 • Frontal Lobe

Ito ay bahaging limang dimension sa pagbasa kung saan binibigyang tuon ang paglikha ng sariling kaisipan ayon sa mga kasanayan at kawilihan sa binasang seleksyon o teksto.

 • Pag-unawang literal
 • Goodman
 • Interpretasyon
 • Pagpapahalaga

Nagkalat sa lansangan ang basura matapos ang isinagawang rally.

 • karaniwan
 • Masining

Epekto ng kawalan ng Interes ng mga mag-aaral na gumamit ng silid aklatan

 • Epekto ng kawalan ng Interes ng mga mag-aaral sa ikapitong taon sa Paaralan ng Holy Spirit sa paggamit ng Silid Aklatan
 • Epekto ng kawalan ng interes ng mga mag-aaral sa paaralan sa paggamit ng silid aklatan
 • Epekto ng kawalan ng interes ng mga mag-aaral sa Paaralang Holy Sprit National High School sa paggamit ng silid aklatan

Ang Impormatibo ay naglalayong maglahad ng mga tiyak na impormasyon at mga detalye.

 • Tama
 • Mali

Wikang gingamit sa mga akda upang maging masining, malikhain, matalinghaga ang mga paglalahad o pagpapahayag.

 • Pampanitikan
 • Informal
 • Formal
 • Pambansa

Makabuo ng derektang lunas o sulusyon sa suliranin.

 • Tama
 • Mali

Ang pagpapalit ng Sistema ng pamahalaan ay maari lamang makasira at makagulo.

 • ARGUMENTATIBO
 • PERSUWEYSIB
 • EKSPOSITORI
 • NARATIBO

Mga patunay o ebidensyang panghahawakan ng manunulat na magpapaliwanag sa paksang tinatalakay.

 • Suport ang detalye
 • Dokumentasyon
 • Konklusyon
 • Kontra - argumento
 • Tesis na Pahayag

Sa antas ng pagbasang ito, ang mambabasa ay nagbibigay ng kanyang interpretasyon sa nais ipakahulugan ng manunulat.

 • Sintopikal na Antas
 • Batayang Antas
 • inspeksyunal na Antas
 • Analitikal na Antas

Nakapagpapataas ng Lebel ng komprehensyon ang estratehiyang Pinatnubayang pagdulog (Felonia 2009).

 • MLA
 • APA

Cabanatuan City: Jimcy Publishing House. Estruktura ng Wikang Filipino Nacin, Anita A. et al 1986.

 • Estruktura ng Wikang Filipino, Jimcy Publishing House Cabanatuan City 1986, Nacin, Anita A. et al
 • Nacin, Anita A. et al, 1986 Estruktura ng Wikang Filipino, , Jimcy Publishing House Cabanatuan City

Nagbibigay ng mga karagdagang informasyon para sa mambabasa na naganasis na palawakin pa ang isang pananaliksik.

 • Hindi
 • Oo

Ang nag-aanalis ang mga salita sa pamamagitan ng pag-uugnay ng letra sa kani-kanilang tunog.

 • Persepsyon
 • Goodman
 • Frontal lobe
 • Parietal lobe

Lalawiganin ang tawag sa informal na wika na ginagamit ng mga taga-lalawigan.

 • Tama
 • Mali

Ang Bansa sa ngayon ay humaharap sa iba't ibang pagsubok ngunt nanatili pa rin malakas at nag-kakaisa.

 • IMPORMATIBO
 • NARATIBO
 • EKSPOSITORI
 • PERSUWEYSIB

Bahagi ng utak na komukontrol sa berbal na memorya ng mambabasa.

 • Frontal Lobe
 • Occipital Lobe
 • Parietal Lobe
 • Temporal Lobe

Ang kolokyal na wika ay gingamit upang makigabay ang isang indibidwal sa iba.

 • Mali
 • Tama

Nagbibigay oportunidad sa mga mambabasa na alamin kung may katotohanan ang mga nakalap na impormasyon ng isang mananaliksik.

 • Oo
 • Hindi

Ang Senador na si Trillanes ay isa maituturing na mortal na kritiko ng Pangulong Duterte. Sa anong katanungan sumasagot ang impormasyong inilahad?

 • paano
 • Sino
 • Saan
 • kalian

Ang malawak at pambungad na pagkakalatag ng nais tunguhin ng pag-aaral.

 • layunin
 • Suliranin
 • haypotesis

Sa kasalukuyan, 28.3 porsiyentong mga Pilipino, edad kinse pataas ang naninigarilyo.

 • Suportang detalye
 • Tesis na pahayag
 • Dokumentasyon
 • Kontra argumento
 • Konklusyon

Bawat teksto at nagtataglay ng himig naisa sa mga elemnto ng tekstong Naratibo.

 • Di-wasto
 • Wasto

Isang uri ng tekstong impormatibo kung saan mababasa ang kaganapan sa paligid.

 • editoryal
 • Balita
 • lathalain
 • pampanitikan

Layunin ng ekonomiya ng bawat bansa ang mapanatiling buhay ang lipunang kanyang kanabibilangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bagay na tutugon sa pangangailangan ng mamamayan nito.

 • NARATIBO
 • EKSPOSITORI
 • IMPORMATIBO
 • PERSUWEYSIB

Taong 2000 ng sumikat ang isang aplikasyon sa computer, ito ay ang Friendster isa itong app kung saan maari mong makausap ang iyong mga kaibigan.

 • Impormatibo
 • Hindi Impormatibo

Kasimbilis ng hangin na tila hari ng kalsada kung humagibis sa lansangan ang mga motorsiklo.

 • karaniwan
 • Masining

Tunay nga bang ang mmga kabataan ang Pag-asa ng Bayan.

 • impormatibong pagsulat
 • malikhaing pagsulat
 • mapanghikayat na pagsulat
 • pansariling pagpapahayag

Ipinakkapita sa bahaging ito ang tiyak na sakop kung saan isasagawa ang pag-aaral at kung sino ang pagkukunan ng datos para sa pag-aaral.

 • Saklaw at limitasyon
 • mga makikinabang
 • inspirasyon sa pagpili

Isang paraiso ang nagtatago sa nagtataasang puno sa loob ng pinagpalang kagubatan.

 • Deskripsyong Impresyunistiko
 • Deskripsyong Teknikal

Ito ang pinakalohikal o pinakamakatwirang palagay ukol sa isyu na inilalagay sa unang bahagi ng pananaliksik at nang sa huli ay mapatunayan.

 • haypotesis
 • layunin
 • Suliranin

Isa sa pinakamahalagang bahagi ng utak kung saan gawain ito ang pagkilala sa mga letra.

 • Temporal Lobe
 • Frontal Lobe
 • Occipital Lobe
 • Parietal Lobe

Magiging daan ng manunulat upang wakasan ang argumentasyon at daan upang hikayatin ang mambabasa na bumuo ng kanilang sariling pananaw.

 • Tesis na Pahayag
 • Kontra - argumento
 • Suport ang detalye
 • Dokumentasyon
 • Konklusyon

Ipinakilala ni ____________ na ang pagbasa ay isang kakayahang kumilala at umunawa ng mga nakalimbag na simbolo ng talasalitaan ng mga batang nag-aaral sa pagsasalita.

 • Terrado
 • Jonhson
 • Gray
 • Baltazar

Mailap na parang bulang ipinadpad ng hangin at kasinrupok Ang inspirasyon : dahil sa munting pagkakasaling ay nagmamaliw.

 • Pabuod na talata
 • Talata na Paglilipat-diwa
 • Malayang talata
 • Talatang ganap
 • Panimulang talata

Isang uri ng pasalitang diskurso na binubuo ng dalawang tao o ng isang pangkat at isang indibidwal, isang uri ng pinagkukunan ng datos.

 • interbyu
 • people- trail
 • e-trail

Ang iba't ibang uri ng teksto ay nagtataglay ng banghay kabilang ang Wakas.

 • Di-wasto
 • Wasto

Medyo hilaw ang isinaing na kanin ni aling Nena.

 • katamtamang antas
 • Walang wastong sagot
 • pinakamasidhi
 • lantay

Ang anyoo ng antas ng pagbasa na hindi naghahangad na makuha lahat ng detalye sa binasang akda, nais lamang nito na makuha ang tanging kailangan.

 • Analitikal na Antas
 • Sintopikal na Antas
 • Batayang Antas
 • inspeksyunal na Antas

Ang dating pangulong Carlos P. Romulo ang kauna-unahang asyano na tumanggap ng "Pulitzer Award in Journalism" noong 1942 na karaniwang sa mga amerikano lamang iginagawad.

 • NARATIBO
 • PERSUWEYSIB
 • EKSPOSITORI
 • IMPORMATIBO

Feriols, N. (Disyembre 2, 2009). Laway na laway kay Congressman Gloria Abante. Vol.XXII. Blg.234.

 • MLA
 • APA

Almario, Virgilio (1997). Tradisyon at Wikang Filipino, Lungsod Quezon: Sentro ng WIkang Filipino. Unibersidad ng Pilipinas.

 • MLA
 • APA

Ipinanukala ng DOH ang pamimigay ng mga condom sa lahat ng High School Student.

 • NARATIBO
 • ARGUMENTATIBO
 • EKSPOSITORI
 • PERSUWEYSIB

Paraan ng obserbasyon na itinatala lamang kung ano ang nais obserbahan at ang posibleng kasagutan.

 • Di-pormal
 • Binalangkas
 • Di- Binalangkas
 • Pormal

Casanova, Arthur P.,et.al., (2003), Pagbasa at Pagsulat sa Iba't Ibang Disiplina, Quezon City: Rex Book Store, Inc.

 • Talang Parentitikal
 • Talababa-bibliograpi

Pagpunta sa mismong lugar ng paksa

 • Tama
 • Mali
Paypal Donation

To keep up this site, we need your assistance. A little gift will help us alot.

Donate

- The more you give the more you receive.

Related Subject

Kontekstwalisadong Komunikasyon

Philippine Tourism Geography and Culture

Philippine Popular Culture

Life and Works of Jose Rizal

Kritikal na Pagbasa Pagsulat at Pagsasalita


Show All Subject
Affiliate Links

Shopee Helmet

Shopee 3D Floor

Lazada Smart TV Box


Trusted By

Our team has been certified on Ezoic the google award-winning platform for publishers.

We just wanted to take this opportunity to genuinely thank you for visiting with us and supporting our team hard work.