Follow and like us on our Facebook page where we post on the new release subject and answering tips and tricks to help save your time so that you can never feel stuck again.
Shortcut

Ctrl + F is the shortcut in your browser or operating system that allows you to find words or questions quickly.

Ctrl + Tab to move to the next tab to the right and Ctrl + Shift + Tab to move to the next tab to the left.

On a phone or tablet, tap the menu icon in the upper-right corner of the window; Select "Find in Page" to search a question.

Share Us

Sharing is Caring

It's the biggest motivation to help us to make the site better by sharing this to your friends or classmates.

Sosyidad at Literatura Panitikang Panlipunan

Delves into the interplay between society and literature, exploring how literature reflects, critiques, and influences social dynamics and issues.

sosyedad

literatura

panitikang

panlipunan

lipunan

kultura

kasaysayan

wika

pilosopiya

ideolohiya

sining

lipunang

lipunang-katauhan

lipunang-agham

pambansang-panitikan

Ang Malabong pangungusap ay nagtataglay ng isang kahulugan lamang.

 • True
 • False

Ang Pagsasaling Wika ba ay nakapagpapataas ng Bokabularyo.

 • True
 • False

Ang _______________ na pangkat ng tagapagsalin ay may laayuning makalikha nng salin sa kanilang wika.

 • a. Tranlationizer
 • b. Hellenizer
 • c. Middlenizer
 • d. Modernizer

Ayon kay Savory sa lahat ng panahon at dako, isinasagawa ang pagsasalin, ayon sa layunin ng tagasalin maliban sa alisin ang hadalang sa dalawang wika

 • True
 • False

Ginawa niyang sandigan ang aklat ni Savory sa pagbuo niya ng aklat na pagsasaling wika

 • Michael Correa
 • Virgilio Almario
 • Alfonso Santiago
 • Pat Tiongson

Ang _________ ay sinasagwa kung intralingual ang uri ng salin na gagatim,

 • Paraprasis
 • Interpetasyon
 • sulat panitikan
 • Simno+simuno

Ang salin ng "Once in aBlue Moon" na Minsan sa asul na Buwan ay himig salin

 • True
 • False

Kung ang ginamit mong wika sa pagsasalin ay nagmula sa ibang Rehiyon anong uri ng panghihiram ang ginamit mo?

 • Panghihiram Dayalektal
 • Panghihiram Kultural
 • Pannghihiram Pulitikal
 • Panghihiram Barayti

Layunin ng intralingual na pagsasalin ay magbigay ng interpretasyon ng teksto.

 • True
 • False

isang anyo ng sanaysay kung saan maingat na isinalin ng mga mahahalagang punto ng sanaysay.

 • naglalahad
 • paglalarawan
 • nangangatwiran
 • naglalarawan

Ang segmentasyon ay isang gawain sa pagsasalin kung saan panandalian lamang ang oras na kanilang panahon

 • True
 • False

Ayon kay ____________ ang wika ay naangkop sa isang partikular at tiyak na sitawasyo.

 • fraser
 • Chomsky
 • Yule
 • Grice

Ang formal Equivqlence ay isang oryentasyon sa pagsasalin kung saan ang tagapagsalin ay hindi nakatuon sa pagtutulad ng orihinal sa kanyang salin

 • True
 • False

Ang akdang pampanitikan na mula sa __________ ay mayaman sa Idyoma.

 • Filipino
 • kastila
 • tagalog
 • Ingles

Ang kultura ng isasaling akda ay nakahiwalay sa wika.

 • True
 • False

Sa Hakbang 4 ng segmentasyon nagaganap ang _______________________.

 • a. Pagsasalin sa nabuong segment
 • b. Pagsasaayos ng mga saling Segment
 • c. Paghahati-hati ng pangungusap
 • d. Pagsasama-sama ng nabuong mga pangungusap

ito ang ayos ng pangungusap kung nasa karaniwang anyo.

 • Simno+simuno
 • Panaguri+panaguri
 • Simuno+panaguri
 • panaguri +simuno

Ang panghihiram ay nagaganap lamang sa pagitan ng Ingles at Filipino

 • True
 • False

Aa pagsasaling interlinggual iniiwasan ng tagasalin ang paggamit ng salita sa salita.

 • True
 • False

Pokus ng pagsasalin na ito na maisalin ang berbal na simbolo, patungo sa di-verbal na simbolo.

 • a. interlinggual
 • b. intralinggual
 • c. teknikal
 • d. Interesiomitico

Ayon kay______________ang pragmatik ay pagbibigay pansin sa gamit ng wika sa kontekstong panlipunan.

 • Yule
 • Grice
 • Fraser
 • Paul

Sina ________________ at _____________ ay mayroong magkatulad na paniniwala kugnay sa pagsasalin ng tula sa paraang patula din

 • a. Savory at Newmark
 • b. Nida at NewMark
 • c. Savory at Nida
 • d. Savory at Santiago

Ang tayutay ay bahagi ng pananalita na nagpapaganda sa isang tula

 • True
 • False

Ang simili ay bahagi ng tayutay na naghahamabing

 • True
 • False

Ang sapat na kaalaman sa Gramatika nng dalwang wika ay mahusay na batayan sa isang mahusay na pagsasalin

 • True
 • False

Ipinaliwanag ni __________ na ang pargamatik ay kinapapalooban ng mensahe ninanais iparating sa anumang kontekstong sosyo-kultural

 • chomsky
 • Yule
 • Paul
 • Fraser

Sa panahon ng mga kastila, ito ang pangunahing dahilan kung bakit sila nagsagawa ng pagsasalin.

 • a. Ang pagpapalawak ng teritoryo
 • b. Ang Relihiyong Kristyanismo.
 • c. Ang Pagpapakas ng Kapangyarihan
 • d. Ang pagpapalaganap ng Edukasyon.

Kung ang tagapagsalin ay nagpasya nan a isalin ang liquid sa likwid ang ginamit ng tagapagsalin ay paghihiram sa __________.

 • Latin
 • Kastila
 • Ingles
 • Hapon

Isa pinangangambahan ng mga Amerikano ay ang pagkatuto ng mga Pilipino ng kanilang wika na magiging daan ng Himagsikan.

 • True
 • False

Ipinakilala ni theodoro ang tatlong uri ng mambabasa

 • True
 • False

Ang mga tula na nasusulat sa wikang _______________ay walang tugma

 • Filipino
 • Ingles
 • Latin at Griyego
 • Pranses

Katangian ng pagsasalin kung saan ang karanasan ng tagapagsalin ay nakapaloob sa isinasaling akda.

 • denatatibo
 • konotatibo
 • Subhektibo
 • Ekspresibo

Nagsimulang magkaanyo ang Padgsasalin sa Pilipinas ng magsimulang magsalin ang National Bookstore at Goodwill Bookstore

 • True
 • False

Isang akdang pamapanitikan na nasusulat sa nayong tuluyan na karaniwang tumatalakay panlipunang isyu.

 • talumpati
 • tula
 • sanaysay
 • kuwento

Pinatunayan ni Nida sa kanyang ibinigay na halimbawa na ang pagsasalin ng ttula sa paraang patula din.

 • True
 • False

1: Ang kilalang tagapagsalin na si Eugene Nida ay ipinanganak sa lungsod ng Oklahoma noong ___________.

 • a. Nobyembre 11, 1914
 • b. Nobyembre 12, 1914
 • c. Nobyembre 11, 1915
 • d. Nobyembre 12, 1915

Kung ang tagapagsalin ay likido ang ginamit sa kanyang salin, ito ay nangangahulugang ang wikang ___________ ng kanyang ginamit.

 • Kastila
 • Hapon
 • Filipino
 • Ingles

Sa pagsasalin ng idyoma ang mga ______ ay maaring isalin sa literal na paraan.

 • talinghaga
 • diwa
 • salita
 • tayutay

Apat ang istilo ng teksto ayon Nida, ang isa ay ang paglalahad ng sunod-sunod na pangyayari kung saan binibiyang diin ang gamit ng pandiwa.Kilala ito sa tawag na ______________.

 • Paglalahad
 • Paglalarawan
 • Pagtatanong
 • pagtalakay

Sa ikatlong yugto binigyang tuon ang pagsasalin ng mga akdang pampaanitikan na nasusulat sa wikang Ingles

 • True
 • False

Sa Ikatlong hakbang isinasaayos ang mga saling segment.

 • True
 • False

Nakapaloob sa salin ang paglalarawan ng damdaming personal saloobin at paniniwala.

 • denotatibo
 • pragmatik
 • Ekspresibo
 • konotatibo

PInangunahan sa ng isang pangkat ng mga Ilocano ang paagsasalin ng mga akda mula sakanilang lalawigan. Ang pangkat ay kilala sa tawag na ________________.

 • a. SLATE
 • b. GUMIL
 • c. KURIDATAN
 • d. LEDCO

Kinilala bilang isa sa haligi ng Translation Studies noong ika-20 siglo

 • True
 • False

Ipinaliwanag niya na kung ang isasalin ay nasa idyomatikong pahayag kailangan isalin din ito sa idyomatikong pahayag

 • Santiago
 • Peter
 • Savory
 • Almario

Sa isang pagsasalin ng ano mang akdang pampanitikan, ilang wika ang nasasangkot?

 • apat
 • Isa
 • Tatlo
 • Dalawa

Salungatan sa pagsasalin kung saan ang tagapagsalin ay nagkakaroon ng suliranin kung ang salita ay tutumbasan ng literal o ibibigay ang nais pakahulugan ng manunulat.

 • Panahon ng Awtor laban sa Panahon sa ng tagapagsalin
 • Salita laban sa Diwa
 • Himig Orihinal laban sa Himig Salin
 • Salita laban sa Salita

Naging kasapi at nanungkulan si Jakobson sa Linguistics Circle of New York noong_____

 • 1952
 • 1951
 • 1950
 • 1949

Ang unang salin ng mga katoliko Romano sa Bibbliya ay nakilala sa tawag na _____________.

 • Daiou Bible
 • Dauio Bible
 • Doaui Bible
 • Douai Bible

Ang epiko ng kabikulan ay isinalin ni ___________.

 • a. Veronica Besayte
 • b. Feliciano Aquino
 • c. Felisa Arcilla
 • d. Ester E. Tuy

Dahil sa pagkakaroon ng barayson ng mga wika mas nagiging madali ang pagsasalin.

 • True
 • False

Ayon kay Alfonso Santiago, walang masasabing ganap na pagsasalin.

 • True
 • False

Sa pagsasalin mo ng akdang Pampanitikan na nagmula sa bayan ng Ilocos at gagamitin mo ang mga salitang sa kanila nagmula anong uri ng panghihiram ang ginamit mo?

 • Panghihiram Dayalektal
 • Panghihiram Rehiyunal
 • Panghihiram Pulitikal
 • Panghihiram kultural

Sa pagsasaling Interlinggual iniiwasan ng tagapagsalin ang pagsasalin gamit ang _______.

 • paraprasis
 • salita sa salita
 • salita sa diwa
 • pagpapakahulugan

Sa bahaging ito ng segment maaring magkaroon ng mga pagbabawas at pagdaragdag ng mga salita.

 • Hakbang 1
 • Hakbang 4
 • Hakbang 2
 • Hakbang 3

Sa pagsasaling ito binibigyang tuon ang malayang pagpapakahulugan sa tekstong binabasa.

 • a. Intralinggual
 • b. Interesmiotico
 • c. panitikan
 • d. Interliggual

Isa sa iginagalang at kilalang English professor sa University of Surrey

 • a. Eugene Nida
 • b. Peter Newmark
 • c. Larson
 • d. Theodore Savory

Ang Don Quixote ay naisulat sa old English noong.______________.

 • a. 1602
 • b. 1604
 • c. 1605
 • d. 1603

Sa Panahon sa pananatili ng mga Amerikano sa Pilipinas marami na ang naging aktibo sa pagsasalin, naisalin din ang ilan sa akda ng mga dakilang Pilosopo sa pangunguna ni _____________.

 • Rolando Tinio
 • National Bookstore
 • Goodwill Bookstore
 • Theodoro Agoncillo

Ang teknik sa pagsasalin ay binubuo ng _____ na hakbang

 • 2
 • 3
 • 5
 • 4

Ang ikalimang yugto ng pagsasalin ay maituturing patay na panahon dahin sa kawalan ng programa para sa pagsasalin.

 • True
 • False

Mahalaga sa pagsasalin ang pagsasalin ng salita sa salita

 • True
 • False

Ito ay tumutukoy sa kaalaman sa dalawang kultura at Wika.

 • bi-wika
 • bilingual
 • Bi-kultural
 • Multi-kultural

Malaki ang epekto ng ____________nang manunulat at tagapagsalin sa pagsasalin ng tula.

 • panahon
 • kultura
 • ugali
 • karakter

"Para tayong mahihina ang mga matang mas madali pang makita ang malayo kaysa mga likha ng mga kalapit bansa natin." Ito ay winika ni_______.

 • Roalndo Tinio
 • Isagani Cruz
 • Cervantes
 • Ponciano Pineda

Isa sa mahahalagang punto ng pagsasaling wika ayon kayNewmark, isinagawa ito upang matukoy ang layunin ng manunulat.

 • Masining na Pagbasa
 • Pagbasa ng teksto
 • Pagbasa sa kabuuan
 • Masusung Pagbasa

Ang salin ng "A piece of Cake" na Piraso ng matamis na tinapay ay himig salin

 • True
 • False

Ang panghihiram dayalektal ay nagaganap sa pagitan ng iba't ibang wika sa loob ng isang bansa.

 • True
 • False

Ito ang ikalawang dapat tandaan sa pagsasalin ng talumpati.

 • Pagpili ng salita
 • Pagsulat ng burador
 • Pagbasa
 • Pagpapakinis

Ang segmentasyon ay pahahati-hati ng mga magkakahulugang yunit ng pangungusap.

 • True
 • False

May tatlong paraan sa pagsasalin ng idyoma

 • True
 • False

Ito ay isang gawaing mabusisi ngunit mapaghahanguan naman ng karanasan sa pagsasalin.

 • alterasyon
 • kultibasyon
 • preperasyon
 • segmentasyon

Sa ikatlong hakbang makikita ang mga thought unit.

 • True
 • False

Sa lahat ng uri ng dayalektong Tagalog ano ang itinuturing na istandard na tagalog?

 • Tagalog Rizal
 • Tagalog Maynila
 • Tagalog Bulacan
 • Tagalog Quezon

Siya ang kauna-unahang nagsalin ng Bibliya sa wikang Ingles.

 • Haring James
 • John Wyclif
 • Martin Luther
 • Haring James 2nd

Ipinakilalal ni yule ang tatlong pangkalahatang kakayahan sa komunikasyon.

 • True
 • False

Ang kasimplehan ng gamit ng retorika sa talumpati ay hindi kailangan

 • True
 • False

Ipinaliwanag niya na nakapaloob sa Pragmatik ang pagpaparating ng mensaheng nais ipaunawa nang manunulat.

 • Badayos
 • Chomsky
 • Fraser
 • yule

Ang paggigitlapi sa wikang Filipino ay wala sa wikang Ingles.

 • True
 • False

Uri ng tunggalian kung saan nagaganap ang labanan sa pagitan ng tao sa kanyang kapwa.

 • a. tao laban sa lipunan
 • b. tao laban sa sarili
 • c. Tao laban sa kalikasan
 • d. Tao laban sa tao

Sa bawat pangungusap na kargado ng kultura at wika hindi maiiwasan ng tagapagsalin ang ___________ ng salita

 • Pagsulat
 • Pagbasa
 • Panghihiram
 • Pag-aanalisa

kung isasalin mo sa wikang Filipino ang "The Mother is Watering the Plants" gamit ang karaniwang pangungusap, ano ang magiging anyo nito?

 • Si nanay ay dinilig ang halaman
 • Dinilig ng nanay ang halaman
 • Diniligan ni nanay ang halaman
 • Si nanay ay diligan ang halaman

kung ang salitang mula sa ibag bansa ay hiniram mo buo at binaybay mo lamang sa Filipino anong paraan ng panghihiram ang isinagawa mo?

 • Panghihiram Pulitikal
 • Tuwirang Panghihiram
 • Ganap na Panghihiram
 • Panghihiram Dayalektal

Ang pargamatika ay paglalahad ng lantad at di-lantad na kahulugan ng isang konteksto.

 • True
 • False

Ang panghihiram kultural ay nagsimula pa noong pananakop ng amerikano at kastila

 • True
 • False

Kilala sa larangan ng pagsasaling na isinilang noong Abril 28, 1896

 • a. Alfonso Santiago
 • b. Theodore Savory
 • c. Peter Newmark
 • d. Eugene Nida

Dito nailathalan ang mahigit a 209 na mga salin panitikan mula iba't ibang kilalang tagapagsalin.

 • Tagalog Periodical journal
 • Tagalog Journal
 • Tagalog Literature Collection
 • Tagalog Periodical literature

Uri ng tunggalian kung saan ang tauhan ay nakikipagtunggali sa mga proyektong panlipunan.

 • Tunggalian ng tao sa kalikasan
 • Tunggalian ng tao sa lipunan
 • Tunggalian ng tao sa tao
 • Tunggalian ng tao sarili

Higit na epektibo ang segmentsyon kung ang tagapagsalin ay may sapat na kaalaman sa pagbuo ng natural na ayos nng pangungusap.

 • True
 • False

Kung ang " Once in a Blue Moon " ay isinalin ng ganito, "Bihirang Mangyari" anong uri ito ng pagsasalin?

 • Saling Salita
 • Saling Diwa
 • Himig salin
 • Himig Orihinal

Ang survey form na karaniwang ginagamit sa pagsasaliksik ay uri ng tekstong teknikal

 • True
 • False

Ayon kay Savory, ang isang tagapagsalin ay nararapat na may sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin

 • True
 • False

Noong ika-________ siglo sinasabing ang pagsasalin ay isinagawa ng basta basta

 • a. 15
 • b. 25
 • c. 10
 • d. 20

Isang katangian ng tula kung saan itinatago ng manunulat ang kahulugan ng mga salita.

 • sukat
 • Talinghaga
 • ritmo
 • tugma

Ayon kay Nida ang pagsasaling Wika ay ang pagsasalin ay ang pagtatangkang isalin ang mensahe nang hindi nababago ang kahulugan.

 • True
 • False

sa patakarang ito tinitiyak ng tagapagsalin ang karakter at dami ng mambabasa na tataanggap ng impormasyong isinalin.

 • a. patakaran sa uri
 • b. patakaran sa pagiging akma
 • c. patakaran sa dami
 • d. patakaran sa pamamaraan

Ang prosa ay isang akdang pampanitikan na binubo nang saknungan.

 • True
 • False

Lumaganap ang mga akdanng kanluranin sa Pilipinas simula noong pananakop ng mga _______________.

 • a. Kastila
 • b. Anglo-Amerikano
 • c. Hapon
 • d. Amerikano

Paraan ng pagsasalin na inaadap ang normal na bigkas at babaybayin sa wikang Filipino.

 • salita sa salita
 • adaptasyon
 • idyomatiko
 • Naturalisasyon

Inilahad ni Savory ang tatlong pamatnubay na ayon sa kanya ay lagi dapat______________ ng isang tagapagsalin.

 • nagtatanong
 • nagpapanayam
 • nagbabasa
 • nagsusulat

Ang maikling kwento ay isang kwentong piksyon.

 • True
 • False

Sa pagdating ng mga amerikano sa Bnasa saan sumentro ang pagsasagawa ng pagsasalin sa Pilipinas.

 • Pang-ekonimiko
 • Pangkapayapaan
 • Pang-Edukasyon
 • Panrelihiyon

Dahil sa pagtataguyod ng samahang ito naisama ang panitikang Ilokano sa pambansang panitikan.

 • EDCOM
 • SLATE
 • GUMIL
 • LEDCO

Isang akdang pampanitikan kung saan ang manunulat ay naglalahad ng kanyang opinyo sa isang napapanahon na isyu sa paraang pasalita.

 • Talumpati
 • Alamat
 • Talambuhay
 • Sanaysay

Ang konotatibo ay isang katangian ng pagsasalin na nagpapakita ng masining na pagsasalin.

 • True
 • False

Ang teachers guide sa Home Economic for grade Five ay sinalin ni___________________.

 • Luisa De leon
 • Maria C. Manalili
 • Rolando Lontoc
 • Rachel Laguna

Bahaging naglalarawan ng simula patungo sa paglalahad ng unang suliranin.

 • a. Panimula
 • b. Saglit na kasiglahan
 • c. Kasukdulan
 • d. Suliranin

Ang The New Englis Bible ang pinahuling inilimbag na Enlgish Version noong __________

 • 1972
 • 1970
 • 1971
 • 1973

Sa ikatlong yugto ng pagsasalin sa Pilinas ang mga sumusunod:

 • Aklat patnubay, Sanggunian at Gramatika
 • Akdang pampanitikan at komiks
 • Aklat patnubay, komiks at gramatika
 • Gramatika, Akdang pampanitikan

Mas pinili ng mga prayle na ituro ang kristyanismo sa kanilang sariling wika dahil sa nahihirapn silang unawain ang wikang tagalog.

 • True
 • False

Sa pagsasalin ng sanaysay kinakailangan masuri ng tagapagsalin ang bawat pangungusap.

 • True
 • False

Ang Pagsasalin ng ilang akda mula sa mga kalapit na bansa sa Asia ay naging matagumpay dahl sa suporta ng _______________.

 • LEDCO at SLATE
 • GUMIL
 • Toyota oundatio at Solidarity Foundation
 • DECS at PNU

Sa pagsasaling pampanitikan hindi binibigyang pansin ang ayos ng pangungusap sa halip ay ang kahulugan ng mga salita.

 • True
 • False

Ipinaliwanag ni Nida ang ilan sa mga dahilan ng pagiging malabo ng pangungusap.

 • True
 • False

Ang Bi-kultural ay ang pagkamaalam ng tagapag salin sa kultura at wika ng dalawang bansa.

 • True
 • False

Itinuturing na tulay sa wakas ng kwento

 • Kakalasan
 • Suliranin
 • Kasukdulan
 • Tunggalian

Ang Pagcocompisal at paquiquinabang ay isinialin ni ______ noong 1895.

 • Roman de los Angeles
 • Raimundo Cortazar
 • Vicente Garcia
 • Pablo Cain

Ang pinakahuling salin ng Bibliya ay inilimbag ng ________________.

 • Webster University
 • Oklahoma University
 • Oxford University
 • Harvard University

Kung sa iyong pagsasalin ay ginamit mo ng buo ang salitang printer anong paraan ng panghihiram ang isinagawa mo?

 • Parsyal na panghihiram
 • Adaptasyon
 • malaya
 • Tuwirang Panghihiram

Ang paagdaragdag at pagbabawas ng isang piyesang isinasalin a sinasang-ayunan ng mga dalibhasa sa pagsasalin.

 • True
 • False

Dahilan kung bakit naging bahagi ng komunismong grupo si Newmark.

 • a. Dahil ipinag-utos na ihinto ang pagsasali
 • b. Dahil hindi nila nais ang pagsasaling wika
 • c. Dahil ipinag-utos ng pamahalaan ng alisin ang pagtuturo ng Foreign language sa 14 na kolehiyo
 • d. Dahil sa kakulangan ng tamang pamumuno

Binusog ng Pagsasalin ang Pilipinas noong panahon ng pananakop ng kastila kaya naman nawala ang sigla nito noong panahon ng Amerikano.

 • True
 • False

Ang ____________ng manunulat sa pagsulat ng tula ay kailangan pangalagaan, kaya sinasabing mahirap magsalin ng tula.

 • tatak
 • Salita
 • Istilo
 • Ayos

Sinasabing nagsimulang mag-kaanyo ang pagsasaling wika sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng._________________.

 • a. Kastila
 • b. Hapon
 • c. Anglo- Amerikano
 • d. Amerikano

Sinasabing ang sulating ___________ kapag nabasa na ng tagapagsalin ay madaling naisasalin.

 • Teknikal
 • di-malaya
 • malaya
 • di-teknikal

Alin sa mga nakatala ang hindi sulating teknikal?

 • Personal na liham
 • teksbuk
 • Manwal
 • encyclopedia

Ang katangiang subhektibo sa pagsasaling wika ay nagatataglay ng mga pahiwatig na emosyon.

 • True
 • False

Sa pagsulat ng tula gumagamit ang manunulat ng tayutay. Anong uri ng tayutay ang sumusunod. "Kasing ganda ng umaga ang ngiti mo mahal ko."

 • Simili
 • sinekdoke
 • metapora
 • metomiya

Ang pagkanawa ng tagapagsalin sa tekstong isasalin ay isang hakbang upang maisalin ng maayos ang teksto.

 • True
 • False

Sa ______________ katangian malaya ang tagapagsalin na magbigay ng pagpapakahulugan.

 • ekspresibo
 • pragmatik
 • Konotatibo
 • subhektibo

Nakiisa ang GUMIL sa LEDCO upang maisalin nila ang mga kadang pampanitikan ng mga Ilokano sa wikang Filipino.

 • True
 • False

Ang maikling kwento ay akdang nababasa sa tatlong upuan.

 • True
 • False

Ang pagmamalabis, apostrophe at paradok ay bahagi ng tayutay na____________________.

 • a. Pagsasatunog
 • b. Pag-uugnay
 • c. Paghahambing
 • d. Paglalarawan

Ayon sa kanya ang bawat mensahe ay nagtataglay ng kahulugan para sa tagapagsalita.

 • Yule
 • Grice
 • Badayos
 • Chomsky

Ang alusyon ay uri ng tayutay na bahagi ng Paglalarawan

 • True
 • False

Nakilala si Jakobson bilang isang lingwist noong ika-20 siglo dahil pinangunahan niya ang pabuo ng________________

 • a. Analysis of Sound System
 • b. Linguistics Circle
 • c. Language Analysis
 • d. Structural Analysis Of Language

Sa bahaging ito ang kwento makikita ang problemang kinahaharap ng tauhan sa kwento.

 • Panimula
 • Saglit na kasiglahan
 • Tunggalian
 • Suliranin

Ang pagkakaltas ng salita ay nakapgdudulot ng kalabuan sa ________.

 • akda
 • pangungusap
 • talata
 • saknong

kung ang tagapagsalin ay magsasalin ng isang akdang nagmula sa mga bansang Hapon, ang tagapagsalin ay nararapat na may sapat na kaalaman sa ______________ ng bansang Hapon.

 • a. Paksa
 • b. wika
 • c. gramatika
 • d. Kultura

Sa pagbuo ng segment ang tagapagsalin ay dapat na may sapat na kaalaman sa pagbuo ng _________________ na ayos ng pangungusap.

 • a. Natural
 • b. Buo
 • c. Di-karaniwan
 • d. Normal

Maunlad ang pagsasalin sa kasalukuyang panahon dahil sa istandardisasyon ng Wika sa Bansa

 • True
 • False

Ipinaliwanag ni Chomsky ang pragmatik ay ang ugnayan ng wika sa gumagamit at sa sitwasyon.

 • True
 • False

Isinalin ni Roman delos Angeles ang akdang panalangin mula sa Historia de un Martir de Golgota.

 • Ang Infieryong Nabubucsan
 • Buhay ni Sta. Maria Magdalena
 • Ang Pagcocompisal at Paquiquinabang
 • Ang Pagtutulad kay Cristo

Ang paggamit ng idyoma sa isang akdang tuluyan ay itinuturing na suliranin.

 • True
 • False

Nakadarahdag ng substansya sa pagsasalin ang paggamit ng katangiang konotatibo.

 • True
 • False

Elemento ng maikling kwento kung saan makikita ang kawilihan ng mambabasa.

 • Panimula
 • Wika
 • Suliranin
 • Tunggalian

Uri ng pagsasalin kung saan binibigyan interpretasyon ng tagasalin berbal na simbolo, sa ta tulong ng mga di- berbal na simbolo

 • Interesemiotiko
 • Interlinggul
 • masining
 • Intralinggual

Ang pinakahuling hakbang sa segmentasyon ay ang pagsasama-sama ng mga pangungusap upanng mabuo ang talata.

 • True
 • False

Ang katangian ito ng pagsasalin ay nagdudulot ng pag-iiba kahulugan ng salita depende sa gamiti nito sa pangungusap at sa saloobin ng tagapagsalin.

 • a. denotatibo
 • b. subhektibo
 • c. Konotatibo
 • d. literary tranlation

Hindi kailangan ang burador sa pagsasagawa ng pagsasalin ng akdang pampanitikan.

 • True
 • False

Ang Bancarotas de Alma ay isinalin ni Jose Corazon de Jesus sa Filipino na ________.

 • Ang aking Pahimakas
 • Mutyang Pinaghaharap
 • Mga Pusong naglaho sa Dilim
 • Isang araw na maulan

Sa bahaging ito ng Maikling Kwento nakasalalay ang kawilihan ng mga mambabasa.

 • Tunggalian
 • Saglit na Kasiglahan
 • Panimula
 • Suliranin

Ang pagsasaling teknikal ay may malaking ambag sa panahon ng Globalisyon,

 • True
 • False

Yugto ng Pagsasalin sa Pilipinas kung saan mas binigyang tuong ang pagsasalin ng mga akdang panrelihiyon

 • a. Ikaapat na yugto
 • b. Unang Yugto
 • c. Ikalawang yugto
 • d. Ikatlong Yugto

Taon kung kailan isinilang si Roman Jakobson?

 • a. 1897
 • b. 1896
 • c. 1986
 • d. 1987

Ipinapakita sa katangian ito ng pagsasalin ang intensyunal na pagpapakagulugan.

 • konotatibo
 • kokotatibo
 • Denotatibo
 • subhektibo

Sinabi ni Savory na ang pagiging mabisa ng isang salin ay nakasalalay sa kahusayan ng tagapagsalin mula sa orihinal.

 • True
 • False

Ang paniniwala ni Savory ay inayunan ng Peter New Mark

 • True
 • False

Ang tagapagsalin ay nararapat na may kaalaman sa kultura ng bansa kung saan nagmula ang kanyang isasaling akda upang maisagawa ng wasto ang salin.

 • True
 • False

Ang ___________ ay isa sa dahilan ng pagsasallin kkung saan ang porma at anyo ng mensahe ay mahalaga.

 • kawastuhan ng Porma
 • Kalikasan ng Mensahe
 • Kaayusan ng Mensahe
 • Kaangkupan ng Mensahe

Ang Children Communication Center ay nagsalin din ng mga Kwentong Pambata.

 • True
 • False

Si Thomas North ang kinilalang dakila sa pagsasalin sa Inglatera

 • True
 • False

Siya ang naging inspirasyon ni Jakobson sa kanyang mga likha.

 • a. Nikolai Trubetzkoy
 • b. NewMark
 • c. Alfonso Santiago
 • d. Ferdinand Suassure

Ayon kay fraser ang pragmatic ay tumutukoy sa kaalaman kung paano naiuugnay ang wika sa gumagamit nito.

 • True
 • False

Ang pulo ng Hiwaga na salin mula sa "Gulliver's Travels isinalin ni _____________".

 • a. Narciso S. Asistio
 • b. Jose Corazon de Jesus
 • c. Arsenio R. Afan
 • d. Pedro Gatmaitan

Ayon sa kanya kung ang isang salin ay nasusulat sa Old English ito ay hindi gaanong mauunawaan ng kasalukyang mambabasa kay nararapat lamang na isalin ito sa Makabagong Ingles.

 • Savory
 • alfonso
 • Nida
 • Newmark

Uri ng pagsasaling Wika na kilala din sa tawag na rewording

 • Intersemiotic
 • adaptasyon
 • Intralingual
 • Interlingual

Ang paggamit ng Machine Translator sa pagsasalin ay nakapagpapawala ng kredibilidad ng tagapagsalin.

 • True
 • False

Sa pagsasalin, ang unang likhang salin ay pinal at hindi na kailangan ng pagsangguni sa iba.

 • True
 • False

Sa kasaysayan ng Pilipinas at sa dami ng mga bansang sumakop dito, kailan ng aba nagkaaanyo ang Pagsasalin Wika sa Pilipinas.

 • Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila
 • Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon
 • Sa panahon ng Pagsasarili
 • Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano

Isa ito sa mahalagang bahagi ng punto ng pagsasaling wika, dito nilalaan ng tagapagsalin ang kanyang salin.

 • a. teksto
 • b. ibang tagapagsalin
 • c. Mambabasa
 • d. Orihinal na manunulat

Kung sa iyong pagsasalin ay ginamit mo ng buo ang salitang XEROX anong paraan ng panghihiram ang isinagawa mo?

 • Ganap ng Panghihiram
 • Panghihiram na Kultural
 • Tuwirang Panghihiram
 • Parsyal na Panghihiram

Ang pagsasalin ay inihahalintulad sa pagsasalin ng isang basong tubig sa ibang baso.

 • True
 • False

Alinsunod sa saligang batas na nilagdaan ni Dating Pangulong Marcos noong _____________, sinimulang isalin ang mga karatula ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.

 • Oktubre 25, 1968
 • Oktubre 24, 1968
 • Oktubre 25, 1967
 • Oktubre 24, 1967

Kinilala ang kanyang husay sa pagsasaling Wika ng sinimulan niyang magsalin ng mga akdang pandulaan sa ipinalalabas sa teatro.

 • Behn Cervantes
 • Theodoro Agoncillo
 • Rolando Tinio
 • Isagani Cruz

Ang hakbang na ito ng segmentasyon ay tinatawag na transitional units.

 • Hakbang 1
 • Hakbang 4
 • Hakbang 3
 • Hakbang 2

Nalilinang ng pragmatic na katangian ng pagsasalin ang kaalaman sa kultura ng tagapagsalin.

 • True
 • False

Ang paggamit ng makata ng ____________ ay isa sa mga dahilan kung bakit mahirap magsalin ng tula.

 • tayutay
 • talinghaga
 • salita

Katangian ng pagsasaling wika kung saan ipinakikita ang pagiging malayang paraang ng pagsasalin.

 • a. subhektibo
 • b. denotatibo
 • c. pragmatik
 • d. Ekpspresibo

Hindi naging masigla ang pagsasalin sa Pilipinas pagdating ng mga Amerikano dahil ipinilit nilang ang pagtuturo ng wikang Ingles sa mga Pilipino kasabay ng pagpapatupad ng 'Monolingwalismo'.

 • True
 • False

mahalaga sa pagsasalin ang paggamit ng ___________ upang mapagaan ang mabibigat na salita mula sa wikang ingles.

 • a. paggamit nng diskyunaryo
 • b. Feminismo
 • c. Uepeminismo
 • d. Eupemismo

Ang linya por linyang pagsasalin ay nabubuo bilang tuluyan.

 • True
 • False

Ang pagsasaling intralinggual ay naisasagawa sa pamamagitan ng paraprasis.

 • True
 • False

Inilalahad sa Hellenizer na layunin ng tagapagsalin na panatilihin ang orihinal na diwa at katangian ng kanilang isinasalin

 • True
 • False

Dapat na sapat ang kaalaman ng tagapagsalin sa ___________ ng teksto upang mabatid niya kung ito ay angkop sa kanyang interes gayayun ay maisalin niya ng maayos ang teksto.

 • Manunulat
 • Wika
 • Kultura
 • Paksa

Ito ang yugto ng pagsasalin sa Pilipinas kung saan sinimulang isalin ang mga akdang pampanitikan na nasususlat sa mga wikang rehiyunal

 • Ikaapat na yugto
 • Ikatlong Yugto
 • Ikalawang yugto
 • Kasalukuyang panahon

Elemento ng maikling kwento kung saan makikita ang kahihinatnan ng mga sulranin na hinaharap ng mga tauhan.

 • Kakalasan
 • Suliranin
 • Wakas
 • Kasukdulan

Isang uri ng akdang pamapanitikan na gumagamit ng tuloy-tuloy na pangungusap.

 • panitikan
 • tula
 • Prosa
 • talinghaga

Dahil na rin sa Department Order No. 52 na nirebisa noong _____________ ang higit na nagpaunlad sa pagsasalin.

 • 1987
 • 1989
 • 1988
 • 1986

Sa paggamit ng makata ng tayutay sa kanyang nilikhang ang isa sa mga hadlang kung bakit mahirap isalin angn tula.

 • True
 • False

Mas mahalagang maisalin ang kahulugan o mensahe ng piyesa kaysa sa mga salita.

 • True
 • False
 • Ipinapakita sa katangian ito ng pagsasalin ang intensyunal na pagpapakagulugan.
 • Select one:
 • a. konotatibo
 • b. Denotatibo
 • c. kokotatibo
 • d. subhektibo

Dahil pagiging bilibgwal na Sistema ng edukasyon higit na umunlad ang___________.

 • Panitikan
 • Pagsulat
 • Pakikipagkomunikasyon
 • Pagsasalinn

Ito ay karaniwang pabigkas ang pagkakalahad na naglalaman ng saloobin o pananaw kaugnay sa isang paksa.

 • Sanaysay
 • tula
 • Maikling kwento
 • Talumpati

sa patakarang ito hinihingi na ang tagapagalin ay ay kaalaman sa iba't ibang paraan ng pagsasalin.

 • Patakaran sa Pamamaraan
 • Patakaran sa Uri
 • patakaran sa dami
 • Pakataran sa pagiging akma

Mahalaga sa pagsasaling teknikal ang pagkakaunawa ng tagsalin sa iba't ibang terminolohiya ng akdang isasalin.

 • True
 • False

Ang paniniwala ni Belloc ay sinang-ayunan ni Sir John Denham at ibinigay na halimbawa ang salin niya ng _____________.

 • A Home Song
 • How Do I love Dee
 • A psalm of Life
 • Aenid

Sa segmentasyon isinasagwa ang pagsasalin ng isang buong pangungusap.

 • True
 • False

Punto ng pagsasaling Wika kung saan dapat batid ng manunulat kung kailan naisulat at kung anong panahon at maging ang kultura.

 • Kasaysayan
 • Setting
 • Petsa
 • Bibliograpi

Anong patakaran ang naglalahad ng ganito: kailangan tiyak nng tagpagsalin ang paksang isasalin.

 • Patakaran sa pamamaraan
 • Patakaran sa pagiging Akma
 • patakaran sa dami
 • patakaran sa uri

Tahasang sinabi umano ni _____________ na ang pagsasalin ng isang tula ay dapat na nasa anyong tuluyan.

 • Alfonso Santiago
 • Uegine Nida
 • Peter New Mark
 • Hillaire Belloc

Sa pag-unlad ng pagsasalin sa pIlipinas iba't ibang sector ang nag-aral at nagsagawa ng mga pagsasalin, Pinangunahan ng ________ ang pagsasalin ng mga akdang pambata.

 • a. Goodwill Bookstore
 • b. Rex Bookstore
 • c. Meriam Bookstore
 • d. National Bookstore

Salungatan sa pagsasalingwika kung naniniwala ang tagapagsalin na mas mainam kung tutumbasan ng diwa ang salitang isasalin.

 • Salita laban sa salita
 • salita ng awtor laban sa salita ng tagapagsalin
 • Salita laban sa Diwa
 • Himig salin laban sa Himig Orihinal

Sistema ng paglalapi sa Wikang Filipino na wala sa wikang Ingles.

 • paglalapi
 • paggigitlapi
 • pag-uunlapi
 • paghuhulapi

Kailangan ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga segment upang maging gramatikal,natural at hindi himig-salin.

 • True
 • False

Ang pag-aaral ng wika saa larangan ng pagsasalin ay hindi nabibigyan ng pansin.

 • True
 • False

Ang tekstong teknikal ay napapalamutian ng matatalinghanggang pananalita

 • True
 • False

Ang pagsasaling Intralingual ay pagsasalin kung saan nagaganap sa loob lamang ng magkatulad na salita.

 • True
 • False

Isinilang noong Ika-12 ng Abril 1916 sa Chech Republic

 • a. Theodore Savory
 • b. Eugene Nida
 • c. Larson
 • d. Peter Newmark

Tinatawag itong literal na salin kung san tinutumbasan ng eksaktong salin ang salitang isinasalin.

 • Naturalisasyon
 • Pagsasaling salita sa salita
 • Panghihiram
 • adaptasyon

Ang sanaysay ay binubuo ng talata at tugma

 • True
 • False

Batay sa lupong binuo ni Haring ang salin Bibliyang ito ang naging panuntunan ng matapata sa orihinal na diwa at lahulugan ng bana na kasulatan.

 • The Geneva Bible
 • The New Testament
 • The Eglish Version
 • Authorized Version

Ang pagkakaltas ng salita ay nakatutulong sa pagpapalinaw ng pangungusap.

 • True
 • False

Binigyang kahulugan ni Newmark na ang pagsasalin ay ang pagtatangkang isalin ang mensahe na hindi nababago ang kahulugan.

 • a. Theodore Savory
 • b. Larson
 • c. Eugene Nida
 • d. Peter NewMark

Ang panahon ng pagkakasulat ng isang tula ay isa sa mga dahilan kung bakit mahirap isalin ang tula.

 • True
 • False

Ang Wikang Filipino at Wikang Ingles ay magkatulad ang paraan ng pagbabalangkas ng pangungusap

 • True
 • False

Ipinakilala ni Savory sa kayang aklat na theory of transalation ang Analysis of the text.

 • True
 • False

Ipinakilala niya ang iba't ibang katangian ng pagsasaling wika.

 • fraser
 • Belhaag
 • Grice
 • Yule

Nararapat na ang tagapagsalin ay may sapat na kaalaman sa iba't ibang genre ng panitikan.

 • True
 • False

Ang sanaysay ay isang uri ng prosa

 • True
 • False

"Ikaw ay isang rosas sa kagandahan" Anong uri ng tayutay ang ginamit sa pangungusap?

 • simili
 • Metapora
 • senekdoke
 • metomiya

Isang paraan sa mabisang pagsasalin kung saan ibinibigay ang malapit na katumbas o angkop na kasingkahulugan.

 • a. leksikal na kasingkahulugan
 • b. Naturalisasyon
 • c. panghihiram
 • d. salita sa salita

Ang pagsasaling teknikal ay karaniwang nakapokus sa_______________.

 • a. Uepeminismo
 • b. teorya pmpanitikam
 • c. paggamit nng diskyunaryo
 • d. impormasyon, terminolohiya at estruktura

Si Eugene Nida ang isa sa kilalang Lider ng American Bible Society

 • True
 • False

Dahil sa Edukassyon lumaganap ang Pagsasaling Wika sa panahon ng pananakop ng mga Kastila.

 • True
 • False

Isinilang noong Abril 28,1896 si Savory at Namatay noong__________.

 • Nobyembre 28, 1981
 • Nobyembre 27, 1980
 • Nobyembre 27, 1981
 • Nobyembre 28, 1980

Ang "Mi Ultimo a Dios ni Jose Rizal ay isinalin ni Vicente Almazor na may Filipininong salin na "Ang aking Pahimakas"

 • True
 • False

Ito ang salungatan kung saan ang tagapagsalin ng suliranin kung paano isasalin ang isang piyesa kung lalapatan ba niya ang salita ng katumbas nito o ang diwa nito.

 • a. Oktubre 24, 1968
 • b. Salita laban sa Diwa
 • c. Oktubre 25, 1968
 • d. Salita laban sa Salita

Ang kaalaman ng tagapagsalin sa paksang isasalin ay isang gabay upang maisalin ang isang piyesa.

 • True
 • False

Naging matagumapay ang proyekto ng LEDCO at SLATE dahil na rin sa suporta ng __________________ noong 1987

 • DECS at PNU
 • PNU
 • DEPED
 • UP at PNU

Karamihan sa mga mambabasa ng isang salin ay sinusuri ng buong husay ang isang akdang salin bago nila ito basahin

 • True
 • False

Dito sa ______ na paraan ang idyoma ay isinasalin sa paraang literal.

 • Pangatlo
 • Pangalawa
 • Una
 • Pang-apat

Ang mga tulang Filipino at Ingles ay karaniwang walang tugma.

 • True
 • False

Upang higit na maunawaan ng tagapagsalin ang paksa ito ay nagsasagawa ng ________

 • Panonood
 • Pagmamasid
 • Pagbabasa
 • Pananaliksik

Mahalagang batid ng tagasalin ang kultura at wika kung saan nagmula sa isasaling akda kung ang interlinggual na pagsasalin ang kanyang gagamitin.

 • True
 • False

Sa paagsasaling ito, hindi lamang sa salita nakapukos ang nagsasalin kundi sa eksaktong katumbas ng simbolo.

 • a. Interesemiotico
 • b. Intraliggual
 • c. Interlinggual
 • d. P.E

Sa ikaapat na yugto ng pagsasalin binigyang tuon ang paagsasalin ngn mga akdang pampanitikan mula sa iba't ibang lalawigan.

 • True
 • False

Ang mga dalubhasa sa pagsasalin ay naglahad na mas mahirap isalin ang ___________ na sulatin.

 • di-teknikal
 • teknikal
 • may sukat
 • Malaya

Yugto ng Pagsasaling Wika kung saan karamihan sa isinalin ay mga kagamitang pampagtuturo na nasusulat sa wikang Ingles.

 • a. IKatlong yugto
 • b. Ikatlong yugto
 • c. Ikalawang yugto
 • d. Unang yugto

Sa kanilang panukala na gamitin aang Wikang Filipino sa larangaan ng pagtuturo kay sumigla ang pagsasalin.

 • EDCOM
 • LEDCO
 • GUMIL
 • SLATE

Katangian ng pagsasalin kung saan ang layunin ay makapaghatid ng ng mga tiyak na impormasyon.

 • pragmatik
 • subhektibo
 • ekspresibo
 • konotatibo

Mas mahirap maunawaan ang diwang nais ipahatid ng manunulat sapagkat bawat tula ay natataglay ng masidhing _________________ ng manunulat.

 • a. paniniwala
 • b. opinyon
 • c. damdamin
 • d. karakter

Batay sa karanasan ng mga prayle mas nauunawaan ng mga Pilipino ang kanilang mga aral kapag ito ay isinasagawa gamit ang kanilang katutubong Wika.

 • True
 • False

Ayon sa kanya ang Pragmatik ay tumutukoy sa kaalaman kung paano naiuugnay ang wika sa sitwasyon ng gumagamit ng wika.

 • a. Chomsky
 • b. Yule
 • c. Badayos
 • d. Grice

Ito ay kilala sa tawag na essaier sa bansang pranses na may kahulugang, pagtatangka.

 • kuwento.
 • sanaysay
 • talumpati
 • tula

Anumang uri ng kwento ay hindi magkakaroon ng buhay kung wala ang elementong ito.

 • Banghay
 • Panimula
 • Pamagat
 • Tauhan

Ang simili, metapora at sinekdoke ay uri ng tayutay na nabibilang sa pangkat na_______.

 • paglalarawan
 • Pag-uugnay
 • pandamdamin
 • pagsasatunog

Naisalin mula sa nasabing proyekto ang alamat at kwentong bayan-14, Dula-4,Kwento-30, Sanaysay -8 at Tula -50.

 • True
 • False

Dito ibinibigay ang malapit na katumbas o angkop na kasingkahulugan sa target na wika ng pinagmulang wika.

 • a. Naturalisasyon
 • b. salita sa lita
 • c. Leksikal na kasingkahulugan
 • d. kultural ng katumbas

Sa Panahon ng pananakop ng mga Kastila nagsimulang makipag-ugnayan ang mga Pilipino sa kaluraning Panitikan.

 • True
 • False

Tulad ng kakanyahan ng wikang Filipino na ang Pangalan o Noun sa wikang Ingles ay maari ding maging Verb o Pandiwa.

 • True
 • False

Ang sukat at tugma ay makikita sa tuluyang anyo ng pagsasalin ng tula.

 • True
 • False

Ayon sa ______________ dapat na gamtin ang Wikang Filipino sa pagtuturo sa Elementarya at Sekondarya.

 • a. LEDCO
 • b. SLATE
 • c. PNU
 • d. GUMIL

Ayon kay _______________ ang pagsasalin ng tula ay isang larangan kung saan ang diin ay nalalagay sa pagbuo ng isang bago at malayang tula.

 • Savory
 • Nida
 • Santiago
 • New Mark

Ang pagsasalin ng bibliya ang nagpakilala sa panitikan ng bansang Germany sa mundo.

 • True
 • False

Sa pagsasagawa ng pagsasalin laging ang interes ng _______ ang dapat isipin.

 • tagapagsalin
 • manunulat
 • tagalimbag
 • mambabasa

Ito ang unang bahgai ng sinagawang proyekto ng LEDCO at SLATE kaugnay sa pagsasalin.

 • PAGSANGGUNI AT PANGANGALAP
 • PAGSANGGUNI AT PANANALIKSIK
 • PAGSANGGUNI AT PAGSASALIN
 • PAGSANGGUNI AT PAGSUSURI

Sa pagsasaling wika dapat na batid ng tagapagsalin ang kakanyahan ng dalawang wikang kasangkot,

 • True
 • False

Ang pagsasalin ng idyoma ay binubuo ng _______ pamamaraan.

 • 4
 • 5
 • 3
 • 2

Dito panandaliang pinagtatagpo ang mga tauhang nahaharap sa suliranin.

 • Tunggalian
 • Suliranin
 • Panimula
 • Saglit na kasiglahan

kailangang malinaw sa tagapagsalin ang uri ng genre, anong uri ng patakaran ang nagsasaad nito?

 • Patakaran sa uri
 • patakaran sa dami
 • pamamaraan sa pagiging akma
 • patakaran sa pamamaraan

Ito ang unang hakbang ng teknik sa pagsasalin ng tula.

 • Pagsasalin
 • Pagbuo ng pansamantalang taludtod
 • Pagpapakahulugan
 • Pag-unawa sa diwa

Ipinakilala niya ang tatlong uri ng pagsasaling wika.

 • Roman Jakobson
 • Ronald Jakobson
 • Ronan Jakobson
 • Romano Jakobson

Ang pagbuo ng isang __________ ay nagbibigay daan sa tagapagsalin upang irebisa ang ginawang salin.

 • Burador
 • kopya
 • salin
 • sulat

Ito ang pangunahing dahilan sa pagunlad ng pagsasalin sa Pilipinas.

 • Pagpapalaganap ng Kristyanismo
 • Pagpapalawak ng Teritoryo
 • Pagpapalakas ng Kapangyarihan
 • Pagkakakilanlan

Ang patakaran sa uri ay tumitiyak sa kahusayan ng tagapagsalin sa iba't ibang uri nng genre na maaraing sumailalim sa pagsasalin.

 • True
 • False

Ang __________ ay isa sa mga kailangan kug ikaw ay nagsasagawa ng pagsasalin.

 • Pagbibigay interpretasyon
 • Pag-unawa
 • Pagsulat
 • Panghihiram

Ayon kay Savory mas kinilalang salin ng bibliya ang isinallin ni Martin Luther (1483-1646)

 • True
 • False

Ang Maikling Nobelang "Dugo sa Dugo na isinalin ni Francisco Laksamana ay mula sa orihinal na akdang_________".

 • a. Lucha de Rasas
 • b. Vivir es Amar
 • c. Blanca Nieve
 • d. The American Marquiz

Mahalaga sa pagsulat ng pagsasalin ang pagsasagawa ng _______________, dito makikita kung ang natapos na salin ay may kamalian.

 • Pagsulat ng Unang Burador
 • Pagwawasto
 • Pagpapabasa
 • Pagkakaltas ng mga Salita

Ang bawat wika ay mayroong magkatulad na pragmatik

 • True
 • False

Ang akdang "BIag ni Lam-ang ay isinalin sa tagalog ni_____________".

 • a. Leon B. Palomo
 • b. Angel A. Acacia
 • c. Evencia Andrade
 • d. Felicita Cinco

Ang mga obra mulaa sa pitong pagunahing wika ang sinimulang suriin at isinalin sa wikang Filipino.

 • True
 • False

Mas nagiging madali ang pagsasalin ng tula kung ang manunulat at tagapagsalin ay mag kaiba ng kultura.

 • True
 • False

Nagsalin ang National Bookstore ng mga akdang pambata na inilapat sa komiks

 • True
 • False

Naghihimig salin ang isang salin kung ito ay isinalin batay sa pagbibigay kahulugan sa mga salita at pahayag.

 • True
 • False

Sa pagsasaling ito ang mas naging aktibo ang wika sa panahon ng Globalisayon.

 • a. interlinggual
 • b. intralinggual
 • c. teknikal
 • d. pampanitikan

Sa hakbang na ito pinaghahati-hati ang mga pangungusap.

 • hakbang 4
 • hakbang 3
 • hakbang 2
 • hakbang 1

Ayon kay Savory ang isang tula ay nararapat isalin sa anyong patula din.

 • True
 • False

Mabilis na tumakbo ang Bata, Anong ayos ng pangungusap ang ipinakikita sa pangungusap?

 • Di-karaniwang ayos
 • payak na pangungusap.
 • tambalang pangungusap
 • Karaniwang Ayos

Ang mga akdang afro-Asian ay sinumulang isalin noong_______________.

 • a. Ikaapat na Yugto
 • b. Ikatlong yugto
 • c. Kasalukuyang Panahon
 • d. IKalimang Yugto

Isang kilalang linguist na nagtaguyod ng tatlong uri ng pagsasaling wika.

 • Ferdinand Saussure
 • Roman Jakobson
 • Belhaag
 • Nikolai Trubetzkoy

Ang onomatopeya ay uri ng tayutay na nabibilang sa pangkat ng.___________

 • Pagsasatunog
 • Paglalarawan
 • pag-uugnay
 • Paghahambing

Ang kahusayan ng tagapagsalin sa wastong gamit ng gramatika ay isang gabay na kailangan ng isang tagapagsalin.

 • True
 • False

Uri ng pagsasaling wika kung saan, ang tagapagsalin ay nagsasagawa ng muling paglalahad ng ideya sa magkatulad na wika.

 • a. intralinggual
 • b. teknikal
 • c. interlingual
 • d. panitika

Paano isinasalin ang tula kung ang gamit mo ay istilo A, batay sa mga teknik sa pagsasalin ng tula.

 • taludtod per taludtod
 • saknong sa saknong
 • linya per linya
 • patalata

Ang dalwang wikang kasangkot ay may magkatulad na kakanyahan.

 • True
 • False

Ang kalupi ng Sakristan ay mula sa orihinal na akdang "Memorias de un Sacristan ay isinalin ni ___________".

 • a. Deogracias A. Rosario.
 • b. Patiricio Mariano
 • c. Jose M. Riveros.
 • d. Julian C Balmaseda

Ayon Kay ___________ ang kalaalaman sa dalawang ang dapat na taglay ng isang tagapagsalin.

 • Newmark
 • Nida
 • Savory
 • Almario
Comments
Paypal Donation

To keep up this site, we need your assistance. A little gift will help us alot.

Donate

- The more you give the more you receive.

Related Subject

Sinisosyidad Pelikulang Panlipunan

Wika Lipunan at Kultura

Pagsasaling Pampanitikan

Komunikasyon sa Akademikong Filipino


Show All Subject
Affiliate Links

Shopee Helmet

Shopee 3D Floor

Lazada Smart TV Box