Follow and like us on our Facebook page where we post on the new release subject and answering tips and tricks to help save your time so that you can never feel stuck again.
Shortcut

Ctrl + F is the shortcut in your browser or operating system that allows you to find words or questions quickly.

Ctrl + Tab to move to the next tab to the right and Ctrl + Shift + Tab to move to the next tab to the left.

On a phone or tablet, tap the menu icon in the upper-right corner of the window; Select "Find in Page" to search a question.

Share Us

Sharing is Caring

It's the biggest motivation to help us to make the site better by sharing this to your friends or classmates.

Pagsasaling Pampanitikan

Ang Pagsasaling Pampanitikan ay isang aralin kung saan ipinakikita ang uri ng pagsasalin na naiiba sa karaniwang konsepto ng pagsasalin.

kasaysayan

wika sa diagdig

pagsasaling wika

education

akdang pampanitikan

tula

wika sa pilipinas

uri

kwentong piksyon

Naisalin mula sa nasabing proyekto ang alamat at kwentong bayan-14, Dula-4,Kwento-30, Sanaysay -8 at Tula -50.

 • True
 • False

Pokus ng pagsasalin na ito na maisalin ang berbal na simbolo, patungo sa di-verbal na simbolo.

 • Interesiomitico
 • intralinggual
 • interlinggual
 • teknikal

Kung ang " Once in a Blue Moon " ay isinalin ng ganito, "Bihirang Mangyari" anong uri ito ng pagsasalin?

 • Saling Diwa
 • Himig Orihinal
 • Saling Salita
 • Himig salin

Ipinaliwanag ni Nida ang ilan sa mga dahilan ng pagiging malabo ng pangungusap.

 • True
 • False

Upang higit na maunawaan ng tagapagsalin ang paksa ito ay nagsasagawa ng ________

 • Pananaliksik
 • Pagmamasid
 • Panonood
 • Pagbabasa

Si Thomas North ang kinilalang dakila sa pagsasalin sa Inglatera

 • True
 • False

Dito panandaliang pinagtatagpo ang mga tauhang nahaharap sa suliranin.

 • Panimula
 • Saglit na kasiglahan
 • Suliranin
 • Tunggalian

Ang alusyon ay uri ng tayutay na bahagi ng Paglalarawan

 • True
 • False

Ipinakilala ni Savory ang apat na kategorya ng pagsasalin isa na rito ang Saling nagbibigay kabatiran

 • True
 • False

Sa pagsasalin ng idyoma ang mga ______ ay maaring isalin sa literal na paraan.

 • tayutay
 • talinghaga
 • diwa
 • salita

Dahil sa pagkakaroon ng barayson ng mga wika mas nagiging madali ang pagsasalin.

 • False
 • True

Uri ng tunggalian kung saan nagaganap ang labanan sa pagitan ng tao sa kanyang kapwa.

 • tao laban sa sarili
 • tao laban sa lipunan
 • Tao laban sa kalikasan
 • Tao laban sa tao

Ayon kay Savory, ang isang tagapagsalin ay nararapat na may sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin

 • True
 • False

Binusog ng Pagsasalin ang Pilipinas noong panahon ng pananakop ng kastila kaya naman nawala ang sigla nito noong panahon ng Amerikano.

 • True
 • False

Kilala sa larangan ng pagsasaling na isinilang noong Abril 28, 1896

 • Alfonso Santiago
 • Eugene Nida
 • Theodore Savory
 • Peter Newmark

Ang mga akdang afro-Asian ay sinumulang isalin noong_______________.

 • IKalimang Yugto
 • Kasalukuyang Panahon
 • Ikaapat na Yugto
 • Ikatlong yugto

Sinasabing nagsimulang mag-kaanyo ang pagsasaling wika sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng._________________.

 • Anglo- Amerikano
 • Kastila
 • Hapon
 • Amerikano

Ginawang saligan ni Alfonso Santiago ang aklat ni _________________ na may pamagat na The Arts of Translation.

 • Eugene Nida
 • Micheal Correa
 • Theodore Savory
 • Virgilo Almario

Ang isang tagapagsalin ay dapat na _________ o iyong may kaalaman sa dalawang wika.

 • Bi-Kultural
 • Multi-Lingual
 • Bilingual
 • Monolingual

Sa Ikatlong hakbang isinasaayos ang mga saling segment.

 • False
 • True

Sa Panahon ng pananakop ng mga Kastila nagsimulang makipag-ugnayan ang mga Pilipino sa kaluraning Panitikan.

 • False
 • True

Sa aklat Savory sinasabi niya na kung ang mambabasa ay nasa kasalukyang panahon kailangang naayon ang TL sa makabagong mambabasa

 • True
 • False

Ang Children Communication Center ay nagsalin din ng mga Kwentong Pambata.

 • True
 • False

Higit na epektibo ang segmentsyon kung ang tagapagsalin ay may sapat na kaalaman sa pagbuo ng natural na ayos nng pangungusap.

 • True
 • False

Isa ito sa mga dahilan ng pagsasalin ayon kay Nida, sinasabi ditto na pinahahalagahan ng tagapagsalin ang porma at ang nilalaman ng isang teksto.

 • Layunin ng mambabasa
 • Kalikasan ng Mensahe
 • Layunin ng Manunulat at Tagapagsalin
 • Ang laayunin ng manunulat

Ang panghihiram ay nagaganap lamang sa pagitan ng Ingles at Filipino

 • True
 • False

Sa kasaysayan ng Pilipinas at sa dami ng mga bansang sumakop dito, kailan ng aba nagkaaanyo ang Pagsasalin Wika sa Pilipinas.

 • Sa panahon ng Pagsasarili
 • Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila
 • Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano
 • Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon

Ang paniniwala ni Savory ay inayunan ng Peter New Mark

 • True
 • False

Ang pagbuo ng isang __________ ay nagbibigay daan sa tagapagsalin upang irebisa ang ginawang salin.

 • Burador
 • salin
 • kopya
 • sulat

Batay sa lupong binuo ni Haring ang salin Bibliyang ito ang naging panuntunan ng matapata sa orihinal na diwa at lahulugan ng bana na kasulatan.

 • The Eglish Version
 • The New Testament
 • The Geneva Bible
 • Authorized Version

Sa ikalawang hakbang kailangan hati-hatiin ang mga pangungusap upang walang makalimutang diwa na isasalin.

 • True
 • False

Ang pinakahuling hakbang sa segmentasyon ay ang pagsasama-sama ng mga pangungusap upanng mabuo ang talata.

 • False
 • True

Sa kanilang panukala na gamitin aang Wikang Filipino sa larangaan ng pagtuturo kay sumigla ang pagsasalin.

 • EDCOM
 • LEDCO
 • SLATE
 • GUMIL

Siya ang kauna-unahang nagsalin ng Bibliya sa wikang Ingles.

 • John Wyclif
 • Haring James
 • Haring James 2nd
 • Martin Luther

Ang bawat wika ay mayroong magkatulad na pragmatik

 • True
 • False

Sinasabi sa aklat ni Savory na nagsimula anng kasaysayan nng pagsasalin nang sinimulanng isalin ang Bibliya

 • True
 • False

Ang pagsasalin ng tula ay isang larangan na nalalagay sa pagbuo ng isang malayang tula, ito ay ipinaliwanag ni ______________.

 • New Mark
 • Nida
 • Savory
 • Santiago

Ang hakbang na ito ng segmentasyon ay tinatawag na transitional units.

 • Hakbang 4
 • Hakbang 3
 • Hakbang 2
 • Hakbang 1

Ipinakilala ni Savory sa kayang aklat na theory of transalation ang Analysis of the text.

 • True
 • False

Binuksan ng pagsasaling wika ang ugnyang intelektuwal ng bansa mula sa mananakop nito.

 • False
 • True

Ang Pagsasaling Wika ba ay nakapagpapataas ng Bokabularyo.

 • False
 • True

Ang ikalimang yugto ng pagsasalin ay maituturing patay na panahon dahin sa kawalan ng programa para sa pagsasalin.

 • True
 • False

Isang katangian ng tula kung saan itinatago ng manunulat ang kahulugan ng mga salita.

 • Talinghaga
 • tugma
 • sukat
 • ritmo

Isang kilalang linguist na nagtaguyod ng tatlong uri ng pagsasaling wika.

 • Belhaag
 • Ferdinand Saussure
 • Nikolai Trubetzkoy
 • Roman Jakobson

Ito ay oryentasyon sa pagsasalin kung saan ang tagapagsalin ay hindi nakatuon sa pagtutulad ng orihinal sa kanyang salin.

 • Translation Equivalence
 • Intra-lingual Equivalence
 • Dynamic Equivalence
 • Formal Equivqlence

Ipinaliwanag niya na kung ang isasalin ay nasa idyomatikong pahayag kailangan isalin din ito sa idyomatikong pahayag

 • Peter
 • Santiago
 • Savory
 • Almario

Ito ay isang gawaing mabusisi ngunit mapaghahanguan naman ng karanasan sa pagsasalin.

 • kultibasyon
 • alterasyon
 • segmentasyon
 • preperasyon

Uri ng pagsasaling na itinuturing na informative at referensyal.

 • intralinngual
 • interlinggual
 • pampanitikan
 • teknikal

Ginawa niyang sandigan ang aklat ni Savory sa pagbuo niya ng aklat na pagsasaling wika

 • Michael Correa
 • Pat Tiongson
 • Alfonso Santiago
 • Virgilio Almario

Ang Bi-kultural ay ang pagkamaalam ng tagapag salin sa kultura at wika ng dalawang bansa.

 • True
 • False

Sa unang hakbang ng segment isinasagawa ng pagkakaltas ng mga s mga salitang hindi naaangkop.

 • True
 • False

Sa panahon ng mga kastila, ito ang pangunahing dahilan kung bakit sila nagsagawa ng pagsasalin.

 • Ang Relihiyong Kristyanismo.
 • Ang pagpapalaganap ng Edukasyon.
 • Ang pagpapalawak ng teritoryo
 • Ang Pagpapakas ng Kapangyarihan

Mabilis na tumakbo ang Bata, Anong ayos ng pangungusap ang ipinakikita sa pangungusap?

 • payak na pangungusap.
 • tambalang pangungusap
 • Di-karaniwang ayos
 • Karaniwang Ayos

Ang "Mi Ultimo a Dios ni Jose Rizal ay isinalin ni Vicente Almazor na may Filipininong salin na "Ang aking Pahimakas"

 • True
 • False

Ang talumpati ay isang akdang tuluyan na ginagawa sa itaas ng entablado

 • True
 • False

Ang patakaran sa uri ay tumitiyak sa kahusayan ng tagapagsalin sa iba't ibang uri nng genre na maaraing sumailalim sa pagsasalin.

 • True
 • False

Isang uri ng akdang pampanitikan na maaring mabasa sa isang upuan lamang at nag-iiwan ng kakintalan sa mambabasa.

 • Tula
 • Maikling kwento
 • Sanaysay
 • Alamat

Sa pagsasalin ng sanaysay kinakailangan masuri ng tagapagsalin ang bawat pangungusap.

 • True
 • False

Isang akdang pamapanitikan na nasusulat sa nayong tuluyan na karaniwang tumatalakay panlipunang isyu.

 • tula
 • sanaysay
 • talumpati
 • kuwento

Ang salungatang Salita laban sa Diwa ang isa sa suliranin na kinahaharap ng tagapagsalin, dahil tungkulin nng tagapagsalin na maging matapat sa kanyang isinasalin.

 • True
 • False

Ang __________ ay mahalagang gamit sa pagsasalin dahil pinapagaan nito ang mabibigat na salita mula sa wikang ingles.

 • Eupemismo
 • diksunaryo
 • Eupenismo
 • bibliograpi

Ipinaliwanag ni Nida na walang bansa, walang kultura ang nakababata upanng hindi tumanggap ng makabagong kaisipan samakatuwid ang pagsasalin at lagging possible.

 • True
 • False

Sa pagsasaling Interlinggual iniiwasan ng tagapagsalin ang pagsasalin gamit ang _______.

 • pagpapakahulugan
 • salita sa diwa
 • salita sa salita
 • paraprasis

Naging Konsultant nng United Bible Society si Theodore Savory

 • False
 • True

Ito ang unang hakbang ng teknik sa pagsasalin ng tula.

 • Pagbuo ng pansamantalang taludtod
 • Pagpapakahulugan
 • Pagsasalin
 • Pag-unawa sa diwa

Akdang pampanitikan na karaniwang naglalahad ng opinyon kaugnay sa isang paksa.

 • Talumpati
 • Kuwento
 • Tula
 • Sanaysay

Mas mahalagang maisalin ang kahulugan o mensahe ng piyesa kaysa sa mga salita.

 • True
 • False

Nakiisa ang GUMIL sa LEDCO upang maisalin nila ang mga kadang pampanitikan ng mga Ilokano sa wikang Filipino.

 • True
 • False

Ito ay karaniwang pabigkas ang pagkakalahad na naglalaman ng saloobin o pananaw kaugnay sa isang paksa.

 • Maikling kwento
 • Talumpati
 • tula
 • Sanaysay

Isinasaad dito ang pinakamasidhing kawilihan, dito makakamtan ng tauhan ang tagumpay o kabiguan.

 • Kakalasa
 • Kasukdulan
 • Panimula
 • Suliranin

Sa isang pagsasalin ng ano mang akdang pampanitikan, ilang wika ang nasasangkot?

 • Tatlo
 • apat
 • Isa
 • Dalawa

Dahil sa Edukassyon lumaganap ang Pagsasaling Wika sa panahon ng pananakop ng mga Kastila.

 • True
 • False

Ang pargamatika ay paglalahad ng lantad at di-lantad na kahulugan ng isang konteksto.

 • True
 • False

Bukod sa LEDCO at SLATE ano pangkat pa ang nagsagawa ng pambansang pampanitikan para sa pagsasalin.

 • SALIN
 • GUMIL
 • KURIDATAN
 • EDCOM

Binibigyaan tuon sa pagsasaling ito ang malayang pagbibigay kahulgan.

 • Interlingual
 • Interesmiotiko
 • Intralinggual
 • Mamamia

Ang pagmamalabis, apostrophe at paradok ay bahagi ng tayutay na____________________.

 • Paghahambing
 • Pagsasatunog
 • Pag-uugnay
 • Paglalarawan

Pagsasalin kung saan isinasagawa ang rewording.

 • Intralingual
 • Interlingual
 • Island of Mystery
 • intersemiotic

"Ang lawiswis ng kawayan sa kabundukan sa isang musika sa pandinig." Anong uri ito ng tayutay?

 • Metomiya
 • Onomatopea
 • Simili
 • Apostrope

Kailangan ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga segment upang maging gramatikal,natural at hindi himig-salin.

 • True
 • False

Dahil sa pagsisikap ng samahang nagtaguyod ng pagsasalin sila ay nakabuo ng ______________ ng aklat nng mmga naisaling akda.

 • Dalawang bolyum
 • tatlong bolyum
 • Apat na bolyum
 • isang bolyum

May tatlong paraan sa pagsasalin ng idyoma

 • True
 • False

Ang paggamit ng Machine Translator sa pagsasalin ay nakapagpapawala ng kredibilidad ng tagapagsalin.

 • True
 • False

Pinamunuan ni Eugene Nida ang programa ng pagsasalin ng American Bible Society

 • True
 • False

Ang ____________ng manunulat sa pagsulat ng tula ay kailangan pangalagaan, kaya sinasabing mahirap magsalin ng tula.

 • Ayos
 • Istilo
 • Salita
 • tatak

Ang pagsasaling intralinggual ay naisasagawa sa pamamagitan ng paraprasis.

 • True
 • False

Batay sa Teorya ng Pagsasalin ni Eugene Nida mayroong ilang dahilan ng pagsasalin?

 • 4
 • 2
 • 5
 • 3

Nagsalin ang National Bookstore ng mga akdang pambata na inilapat sa komiks

 • True
 • False

Sa pagsasalin, ang unang likhang salin ay pinal at hindi na kailangan ng pagsangguni sa iba.

 • True
 • False

Ang Don Quixote ay naisulat sa old English noong.______________.

 • 1603
 • 1605
 • 1604
 • 1602

Kung ang tagapagsalin ay nagpasya nan a isalin ang liquid sa likwid ang ginamit ng tagapagsalin ay paghihiram sa __________.

 • Kastila
 • Latin
 • Hapon
 • Ingles

Mas nagiging madali ang pagsasalin ng tula kung ang manunulat at tagapagsalin ay mag kaiba ng kultura.

 • True
 • False

Ang _________ ay sinasagwa kung intralingual ang uri ng salin na gagatim,

 • Paraprasis
 • Simno+simuno
 • Interpetasyon
 • sulat panitikan

Sa Panahon sa pananatili ng mga Amerikano sa Pilipinas marami na ang naging aktibo sa pagsasalin, naisalin din ang ilan sa akda ng mga dakilang Pilosopo sa pangunguna ni _____________.

 • Goodwill Bookstore
 • Rolando Tinio
 • National Bookstore
 • Theodoro Agoncillo

Ayon sa kanya ang Pragmatik ay tumutukoy sa kaalaman kung paano naiuugnay ang wika sa sitwasyon ng gumagamit ng wika.

 • Chomsky
 • Grice
 • Badayos
 • Yule

Ang Maikling Nobelang "Dugo sa Dugo na isinalin ni Francisco Laksamana ay mula sa orihinal na akdang_________".

 • Vivir es Amar
 • Lucha de Rasas
 • Blanca Nieve
 • The American Marquiz

Naging kasapi at nanungkulan si Jakobson sa Linguistics Circle of New York noong_____

 • 1950
 • 1952
 • 1951
 • 1949

Sa hakbang na ito pinaghahati-hati ang mga pangungusap.

 • hakbang 2
 • hakbang 1
 • hakbang 4
 • hakbang 3

Isa sa mahahalagang punto ng pagsasaling wika ayon kayNewmark, isinagawa ito upang matukoy ang layunin ng manunulat.

 • Pagbasa sa kabuuan
 • Masusung Pagbasa
 • Masining na Pagbasa
 • Pagbasa ng teksto

Kinilala bilang isa sa haligi ng Translation Studies noong ika-20 siglo

 • True
 • False

Kinilala ang kanyang husay sa pagsasaling Wika ng sinimulan niyang magsalin ng mga akdang pandulaan sa ipinalalabas sa teatro.

 • Behn Cervantes
 • Rolando Tinio
 • Isagani Cruz
 • Theodoro Agoncillo

Isa sa ipinakilalang akda ni Nida ang aklat na Paragraphs on Translation

 • True
 • False

Ang mag-aaral ay naatasang magsasalin ng isang akdang nagmula sa mga sinauang Hapon, nararapat na ang mag-aaral may sapat na kaalaman sa ______________ ng bansang Hapon.

 • Wika
 • Paksa
 • gramatika
 • Kultura

Ang mga teorya at pag-aaral ni Savory kaugnay sa pagsasalin ay ginawang batayan ni Alfonso Santiago sa kanyang pagtalaky ng pagsasaling Wika.

 • True
 • False

kung ang tagapagsalin ay magsasalin ng isang akdang nagmula sa mga sinauang Tsina, ang tagapagsalin ay nararapat na may sapat na kaalaman sa ______________ ng bansang Tsina.

 • Wika
 • Gramatika
 • Paksa
 • Kultura

Ang epiko ng kabikulan ay isinalin ni ___________.

 • Feliciano Aquino
 • Felisa Arcilla
 • Ester E. Tuy
 • Veronica Besayte

Katangian ng pagsasalin kung saan ang layunin ay makapaghatid ng ng mga tiyak na impormasyon.

 • konotatibo
 • pragmatik
 • subhektibo
 • ekspresibo

Malaki ang epekto ng ____________nang manunulat at tagapagsalin sa pagsasalin ng tula.

 • kultura
 • karakter
 • panahon
 • ugali

Dahil pagiging bilibgwal na Sistema ng edukasyon higit na umunlad ang___________.

 • Pakikipagkomunikasyon
 • Pagsasalinn
 • Panitikan
 • Pagsulat

"Para tayong mahihina ang mga matang mas madali pang makita ang malayo kaysa mga likha ng mga kalapit bansa natin." Ito ay winika ni_______.

 • Isagani Cruz
 • Ponciano Pineda
 • Roalndo Tinio
 • Cervantes

Ayon kay Savory sa lahat ng panahon at sa lahat nng dako ay isinasagawa ang pagsasalin

 • True
 • False

Isinalin ni Roman delos Angeles ang akdang panalangin mula sa Historia de un Martir de Golgota.

 • Ang Infieryong Nabubucsan
 • Buhay ni Sta. Maria Magdalena
 • Ang Pagcocompisal at Paquiquinabang
 • Ang Pagtutulad kay Cristo

PInangunahan sa ng isang pangkat ng mga Ilocano ang paagsasalin ng mga akda mula sakanilang lalawigan. Ang pangkat ay kilala sa tawag na ________________.

 • LEDCO
 • GUMIL
 • KURIDATAN
 • SLATE

Ang pagsasaling Intralingual ay pagsasalin kung saan nagaganap sa loob lamang ng magkatulad na salita.

 • True
 • False

Hindi naging masigla ang pagsasalin sa Pilipinas pagdating ng mga Amerikano dahil ipinilit nilang ang pagtuturo ng wikang Ingles sa mga Pilipino kasabay ng pagpapatupad ng 'Monolingwalismo'.

 • True
 • False

Ang alusyon ay uri ng tayutay na bahagi ng Paglalarawan.

 • False
 • True

Sa di karaniwang ayos ng pangungusap nauuna ang simuno at susundan ng panaguri

 • True
 • False

Ang maikling kwento ay akdang nababasa sa tatlong upuan.

 • True
 • False

Ang pagkanawa ng tagapagsalin sa tekstong isasalin ay isang hakbang upang maisalin ng maayos ang teksto.

 • True
 • False

Katangian ng pagsasaling wika kung saan ipinakikita ang pagiging malayang paraang ng pagsasalin.

 • denotatibo
 • subhektibo
 • pragmatik
 • Ekpspresibo

Ang pag-aaral ng wika saa larangan ng pagsasalin ay hindi nabibigyan ng pansin.

 • False
 • True

Sa pagdating ng mga amerikano sa Bnasa saan sumentro ang pagsasagawa ng pagsasalin sa Pilipinas.

 • Pang-Edukasyon
 • Pang-ekonimiko
 • Panrelihiyon
 • Pangkapayapaan

Isinilang noong Ika-12 ng Abril 1916 sa Chech Republic

 • Eugene Nida
 • Theodore Savory
 • Peter Newmark
 • Larson

Maunlad ang pagsasalin sa kasalukuyang panahon dahil sa istandardisasyon ng Wika sa Bansa

 • True
 • False

Ang katangian _____________ sa pagsasalin ay nakapagdudulot ng iab't ibang pagpapakuhalugan sa salita.

 • Intersemiotic
 • subhektibo
 • Konotatibo
 • Denotatibo

"Tila leon ang aking ina kung nagagalit." Anong uri ito ng tayutay?

 • Paradox
 • Apostrope
 • Metapora
 • Simili

Binigyang tuon ang Pagsasalin ng mga akdang panrelihiyon noong panahon ng mga kastila sapagkat nahihirapna silang ipaunawa ang kristyanismo sa mga katutubo gamit ang kanilang wika.

 • True
 • False

Isang uri ng akdang pamapanitikan na gumagamit ng tuloy-tuloy na pangungusap.

 • tula
 • panitikan
 • Prosa
 • talinghaga

Sina ________________ at _____________ ay mayroong magkatulad na paniniwala kugnay sa pagsasalin ng tula sa paraang patula din

 • Savory at Santiago
 • Nida at NewMark
 • Savory at Newmark
 • Savory at Nida

Anong patakaran ang naglalahad ng ganito: kailangan tiyak nng tagpagsalin ang paksang isasalin.

 • patakaran sa dami
 • Patakaran sa pamamaraan
 • patakaran sa uri
 • Patakaran sa pagiging Akma

Sa ___________paraan ng pagsasalin ng idyoma ay isinasalin ang diwa sa paraang idyomatiko.

 • ikalima
 • ikalawa
 • ikatlo
 • ikaapat

Ang kalupi ng Sakristan ay mula sa orihinal na akdang "Memorias de un Sacristan ay isinalin ni ___________".

 • Patiricio Mariano
 • Deogracias A. Rosario.
 • Julian C Balmaseda
 • Jose M. Riveros.

Ang layunin ng tagapagsalin ay alisin ang hadlang sa pagitan ng dalawang _________.

 • Wika
 • Manunulat
 • Mambabasa
 • Akda

Isang paraan sa mabisang pagsasalin kung saan ibinibigay ang malapit na katumbas o angkop na kasingkahulugan.

 • panghihiram
 • salita sa salita
 • leksikal na kasingkahulugan
 • Naturalisasyon

Inilalahad sa Hellenizer na layunin ng tagapagsalin na panatilihin ang orihinal na diwa at katangian ng kanilang isinasalin

 • True
 • False

Ang salin ng "Once in aBlue Moon" na Minsan sa asul na Buwan ay himig salin

 • True
 • False

Ipinaliwanag ni Chomsky ang pragmatik ay ang ugnayan ng wika sa gumagamit at sa sitwasyon.

 • True
 • False

Elemento ng maikling kwento kung saan makikita ang kawilihan ng mambabasa.

 • Panimula
 • Tunggalian
 • Suliranin
 • Wika

Isang akdang tuluyan na maaring mabasa sa isang upuan lamang at nag-iiwan ng kakintalan sa mambabasa.

 • Maikling Kwento
 • Sanaysay
 • Tula
 • Alamat

Ang pagsasalin ng tula ay isang larangan kung saan ang diin ay laging sa pagbuo ng isang bago at malayang tula

 • True
 • False

Ang katangian ito ng pagsasalin ay nagdudulot ng pag-iiba kahulugan ng salita depende sa gamiti nito sa pangungusap at sa saloobin ng tagapagsalin.

 • denotatibo
 • literary tranlation
 • subhektibo
 • Konotatibo

Ang The New Englis Bible ang pinahuling inilimbag na Enlgish Version noong __________

 • 1970
 • 1972
 • 1971
 • 1973

Tahasang sinabi umano ni _____________ na ang pagsasalin ng isang tula ay dapat na nasa anyong tuluyan.

 • Hillaire Belloc
 • Alfonso Santiago
 • Uegine Nida
 • Peter New Mark

Sina Cervantes at Tinio ay paatuloy sa pagsasalin ng mga akda sa laranngan drama, layunin nilang maibahagi sa mga Pilipino ang mga dakilang dula sa Daigdig

 • True
 • False

Sa paagsasaling ito, hindi lamang sa salita nakapukos ang nagsasalin kundi sa eksaktong katumbas ng simbolo.

 • P.E
 • Interesemiotico
 • Interlinggual
 • Intraliggual

Sa ikatlong yugto binigyang tuon ang pagsasalin ng mga akdang pampaanitikan na nasusulat sa wikang Ingles

 • True
 • False

Alin sa mga nakatala ang hindi sulating teknikal?

 • Manwal
 • Personal na liham
 • encyclopedia
 • teksbuk

Noong ika-________ siglo sinasabing ang pagsasalin ay isinagawa ng basta basta

 • 20
 • 15
 • 10
 • 25

Inilahad ni Savory ang tatlong pamatnubay na ayon sa kanya ay lagi dapat______________ ng isang tagapagsalin.

 • nagtatanong
 • nagsusulat
 • nagbabasa
 • nagpapanayam

Sa ikatlong hakbang makikita ang mga thought unit.

 • False
 • True

Ang simili, metapora at sinekdoke ay uri ng tayutay na nabibilang sa pangkat na_______.

 • pandamdamin
 • Pag-uugnay
 • paglalarawan
 • pagsasatunog

Ang LEDCO at SLATE ang nanguna sa pagsasagawa ng proyekto para sa mga pagsasalin ng akdang pampanitikan mula sa iba't ibang rehiyon.

 • True
 • False

Sa bahaging ito ng Maikling Kwento nakasalalay ang kawilihan ng mga mambabasa.

 • Saglit na Kasiglahan
 • Panimula
 • Tunggalian
 • Suliranin

Sistema ng paglalapi sa Wikang Filipino na wala sa wikang Ingles.

 • paggigitlapi
 • pag-uunlapi
 • paglalapi
 • paghuhulapi

Ipinakilala ni Eugene Nida ang apat na uri ng mambabasa na dapat kilalanin ng tagapagsalin

 • False
 • True

kailangang malinaw sa tagapagsalin ang uri ng genre, anong uri ng patakaran ang nagsasaad nito?

 • Patakaran sa uri
 • patakaran sa pamamaraan
 • pamamaraan sa pagiging akma
 • patakaran sa dami

Ang kultura ng isasaling akda ay nakahiwalay sa wika.

 • True
 • False

Ang ilan sa mga kilalang akdang pambata ay sinimulang isalin ng _________________

 • Werstern Bookstore
 • National BookStore
 • Goodwill Bookstore
 • Merriam Bookstorre

Ang maikling kwento ay isang kwentong piksyon.

 • True
 • False

Mas mainam ang pagsasalin kung tagapagsalin at ang orihinla na mnunulat ay magkatulad ng kultura.

 • True
 • False

Ang panahon ng pagkakasulat ng isang tula ay isa sa mga dahilan kung bakit mahirap isalin ang tula.

 • False
 • True

Ipinakilalal ni yule ang tatlong pangkalahatang kakayahan sa komunikasyon.

 • True
 • False

Dito nailathalan ang mahigit a 209 na mga salin panitikan mula iba't ibang kilalang tagapagsalin.

 • Tagalog Literature Collection
 • Tagalog Periodical literature
 • Tagalog Journal
 • Tagalog Periodical journal

Sa pagsasalin ng maikling kwento tunguhin ng tagapagsalin na maging magkatulad ang reaksyon ng mga mambabasa sa salin at sa orihinal na teksto.

 • True
 • False

Ang Pagcocompisal at paquiquinabang ay isinialin ni ______ noong 1895.

 • Roman de los Angeles
 • Pablo Cain
 • Raimundo Cortazar
 • Vicente Garcia

Ito ay tumutukoy sa kaalaman sa dalawang kultura at Wika.

 • Multi-kultural
 • bilingual
 • bi-wika
 • Bi-kultural

Ang panghihiram kultural ay nagsimula pa noong pananakop ng amerikano at kastila

 • True
 • False

Isang paraan ng pagsasalin kung saan ang panghihiran ay inaadap ng normal na bigkas at baybayin sa wikang Filipino

 • Adaptasyon
 • Salita sa salita
 • Hiram
 • Naturalisasyon

Isa pinangangambahan ng mga Amerikano ay ang pagkatuto ng mga Pilipino ng kanilang wika na magiging daan ng Himagsikan.

 • True
 • False

Ang kahusayan ng tagapagsalin sa wastong gamit ng gramatika ay isang gabay na kailangan ng isang tagapagsalin.

 • True
 • False

isang paraan ng pagsasalin kung saan hinihiram ng buo ang salitang isasalin.

 • idyomatiko
 • Adaptasyon
 • naturalisasyon
 • malaya

Isang suliranin ng pagsasalin kung ang pragmatik ng simulaing wika ay iba sa tunguhing wika.

 • True
 • False

Ang konotatibo ay isang katangian ng pagsasalin na nagpapakita ng masining na pagsasalin.

 • True
 • False

mahalaga sa pagsasalin ang paggamit ng ___________ upang mapagaan ang mabibigat na salita mula sa wikang ingles.

 • Uepeminismo
 • Feminismo
 • paggamit nng diskyunaryo
 • Eupemismo

Ang kanilang pananatili at pagbibigya edukasyon ang isa sa dahilan ng pagsasagawa ng malawakang paagsasalin sa mga akdang panturo.

 • Kastila
 • Koreano
 • Hapon
 • Amerikano

Si Eugene Nida ang ang isa kilalang tagapagsalin na naging pinuno ng anong Bible Society?

 • Christian life Society
 • American Bible Society
 • The New World Society
 • Christian Mission Society

Sa ______________ katangian malaya ang tagapagsalin na magbigay ng pagpapakahulugan.

 • subhektibo
 • Konotatibo
 • ekspresibo
 • pragmatik

Nakadarahdag ng substansya sa pagsasalin ang paggamit ng katangiang konotatibo.

 • True
 • False

Ang paggamit ng idyoma sa isang akdang tuluyan ay itinuturing na suliranin.

 • False
 • True

Ang pulo ng Hiwaga na salin mula sa "Gulliver's Travels isinalin ni _____________".

 • Pedro Gatmaitan
 • Arsenio R. Afan
 • Narciso S. Asistio
 • Jose Corazon de Jesus

Nararapat na ang tagapagsalin ay may sapat na kaalaman sa iba't ibang genre ng panitikan.

 • True
 • False

Ang konotatibong pagsasalin ay nagpapakita ng intensyunal na pagsasalin.

 • True
 • False

Sa ikalawang yugto ng pagsasaling wika sa Pilipinas siya ang kinilalang tagapagsalin ng Klasikong Dulang kanluranin.

 • Ronaldo S. Tecson
 • Ronwaldo Tecson
 • Ronaldo S. Tinio
 • Rolando S. Tinio

Dito ibinibigay ang malapit na katumbas o angkop na kasingkahulugan sa target na wika ng pinagmulang wika.

 • salita sa lita
 • Leksikal na kasingkahulugan
 • kultural ng katumbas
 • Naturalisasyon

Isa ito sa mahalagang bahagi ng punto ng pagsasaling wika, dito nilalaan ng tagapagsalin ang kanyang salin.

 • ibang tagapagsalin
 • Mambabasa
 • Orihinal na manunulat
 • teksto

Ang Wikang Ingles ay nagtataglay ng mga katangian tulad nang sa wikang Filipino

 • True
 • False

Dahil sa pagtataguyod ng samahang ito naisama ang panitikang Ilokano sa pambansang panitikan.

 • EDCOM
 • SLATE
 • GUMIL
 • LEDCO

Ito ang yugto ng pagsasalin sa Pilipinas kung saan sinimulang isalin ang mga akdang pampanitikan na nasususlat sa mga wikang rehiyunal

 • Ikalawang yugto
 • Ikatlong Yugto
 • Kasalukuyang panahon
 • Ikaapat na yugto

Uri ng pagsasaling wika kung saan, ang tagapagsalin ay nagsasagawa ng muling paglalahad ng ideya sa magkatulad na wika.

 • teknikal
 • panitika
 • interlingual
 • intralinggual

Paano isinasalin ang tula kung ang gamit mo ay istilo A, batay sa mga teknik sa pagsasalin ng tula.

 • patalata
 • saknong sa saknong
 • taludtod per taludtod
 • linya per linya

Sinasabing dahil sa pagsasaling pampanitikan kaya sinasabing nagaganap ang Borderless Communitation.

 • True
 • False

Ipinakilala niya ang tatlong uri ng pagsasaling wika.

 • Ronald Jakobson
 • Romano Jakobson
 • Ronan Jakobson
 • Roman Jakobson

Bahaging naglalarawan ng simula patungo sa paglalahad ng unang suliranin.

 • Kasukdulan
 • Suliranin
 • Panimula
 • Saglit na kasiglahan

Ang tayutay ay bahagi ng pananalita na nagpapaganda sa isang tula

 • True
 • False

Ang akdang "BIag ni Lam-ang ay isinalin sa tagalog ni_____________".

 • Evencia Andrade
 • Felicita Cinco
 • Angel A. Acacia
 • Leon B. Palomo

Ang Bancarotas de Alma ay isinalin ni Jose Corazon de Jesus sa Filipino na ________.

 • Isang araw na maulan
 • Mga Pusong naglaho sa Dilim
 • Mutyang Pinaghaharap
 • Ang aking Pahimakas

Ang pagsasalin ng tula ay nararapat lamang na nasa anyong patula din

 • True
 • False

Sa paggamit ng makata ng tayutay sa kanyang nilikhang ang isa sa mga hadlang kung bakit mahirap isalin angn tula.

 • True
 • False

Ang linya por linyang pagsasalin ay nabubuo bilang tuluyan.

 • True
 • False

kung ang tagapagsalin ay magsasalin ng isang akdang nagmula sa mga bansang Hapon, ang tagapagsalin ay nararapat na may sapat na kaalaman sa ______________ ng bansang Hapon.

 • wika
 • gramatika
 • Paksa
 • Kultura

Ang tagapagsalin ay nararapat na may kaalaman sa kultura ng bansa kung saan nagmula ang kanyang isasaling akda upang maisagawa ng wasto ang salin.

 • True
 • False

Aa pagsasaling interlinggual iniiwasan ng tagasalin ang paggamit ng salita sa salita.

 • True
 • False

Isang gawaing mabusisi ngunit nakatutulong sa larangan ng pagsasalin.

 • Segmentasyon
 • Preperasyon
 • Alterasyon
 • Kultibasyon

Katangian ito ng pagsasalin na nagdudulot ng pag-iiba kahulugan ng salita depende sa gamit nito sa pangungusap at sa saloobin ng tagapagsalin.

 • Konotatibo
 • literary translation
 • subhektibo
 • denotatibo

Ang pagsasalin ng bibliya ang nagpakilala sa panitikan ng bansang Germany sa mundo.

 • True
 • False

Isang akdang pampanitikan kung saan ang manunulat ay naglalahad ng kanyang opinyo sa isang napapanahon na isyu sa paraang pasalita.

 • Talambuhay
 • Talumpati
 • Alamat
 • Sanaysay

Ang mga tulang Filipino at Ingles ay karaniwang walang tugma.

 • True
 • False

Kung ang salitang mula sa wikang ingles ay hiniram mo buo at binaybay mo lamang sa Filipino anong paraan ng panghihiram ang isinagawa mo?

 • Tuwirang Panghihiram
 • Ganap na Panghihiram
 • Panghihiram Dayalektal
 • Panghihiram Pulitikal

Ito ang pangunahing dahilan sa pagunlad ng pagsasalin sa Pilipinas.

 • Pagpapalakas ng Kapangyarihan
 • Pagkakakilanlan
 • Pagpapalawak ng Teritoryo
 • Pagpapalaganap ng Kristyanismo

Ang pinakahuling salin ng Bibliya ay inilimbag ng ________________.

 • Harvard University
 • Oklahoma University
 • Webster University
 • Oxford University

Lumaganap ang mga akdanng kanluranin sa Pilipinas simula noong pananakop ng mga _______________.

 • Anglo-Amerikano
 • Kastila
 • Amerikano
 • Hapon

Ayon sa kanyang pagsasagawa ng ilang saliksik sa pagsasalin, sinabi niyang ang idyomatikong pahayag ay kailangang isalin din sa idyomatikong pahayag.

 • Jakobson
 • Peter
 • Belhaag
 • Almario

Pinatunayan ni Nida sa kanyang ibinigay na halimbawa na ang pagsasalin ng ttula sa paraang patula din.

 • True
 • False

Sa pagsulat ng tula gumagamit ang manunulat ng tayutay. Anong uri ng tayutay ang sumusunod. "Kasing ganda ng umaga ang ngiti mo mahal ko."

 • sinekdoke
 • metapora
 • Simili
 • metomiya

Ang paggamit ng makata ng ____________ ay isa sa mga dahilan kung bakit mahirap magsalin ng tula.

 • talinghaga
 • tayutay
 • salita

Karamihan sa mga mambabasa ng isang salin ay sinusuri ng buong husay ang isang akdang salin bago nila ito basahin

 • True
 • False

Dahil na rin sa Department Order No. 52 na nirebisa noong _____________ ang higit na nagpaunlad sa pagsasalin.

 • 1987
 • 1989
 • 1988
 • 1986

Ang unang salin ng mga katoliko Romano sa Bibbliya ay nakilala sa tawag na _____________.

 • Douai Bible
 • Daiou Bible
 • Doaui Bible
 • Dauio Bible

Ito ang salungatan kung saan ang tagapagsalin ng suliranin kung paano isasalin ang isang piyesa kung lalapatan ba niya ang salita ng katumbas nito o ang diwa nito.

 • Oktubre 25, 1968
 • Salita laban sa Diwa
 • Salita laban sa Salita
 • Oktubre 24, 1968

Ang sanaysay ay hindi nabibilang sa mga akdang pampanitikan na nasa anyong prosa.

 • True
 • False

"Ikaw ay isang rosas sa kagandahan" Anong uri ng tayutay ang ginamit sa pangungusap?

 • simili
 • senekdoke
 • Metapora
 • metomiya

Kung isang mag-aaral ng Pagsasaling Pampanitikan anong mga wika ang dakalasan mong nakakaharap sa tuwing magsasagawa ka ng pagsasalin?

 • Filipino at Dayalekto
 • Filipino at Filipino
 • Filipino at Kastila
 • Filipino at Ingles

Binigyang kahulugan ni Newmark na ang pagsasalin ay ang pagtatangkang isalin ang mensahe na hindi nababago ang kahulugan.

 • Larson
 • Eugene Nida
 • Peter NewMark
 • Theodore Savory

Batay sa unang yugto ng pagsasalin sa Pilipinas ito ang pangunahing dahilan ng pag-unlad ng Pagasasaling Wika.

 • Teritoryo
 • Kapangyarihan
 • Kabuhayan
 • Kristyanismo

Ang pagkaunawa ng tagapgasalin sa ______ ay nagbibigay daan sa tagapagsalin na maisalin ang isang piyesa at naipaliliwanag ang naig ng manunulat.

 • Teksto
 • wika
 • Kultura
 • Diwa

Akdang pampanitikan kung saan ang pagtatanghal ay isinasagawa sa entablado.

 • Talambuhay
 • Alamat
 • Sanaysay
 • Talumpati

Ang paagdaragdag at pagbabawas ng isang piyesang isinasalin a sinasang-ayunan ng mga dalibhasa sa pagsasalin.

 • True
 • False

Sa pagsasaling pampanitikan hindi binibigyang pansin ang ayos ng pangungusap sa halip ay ang kahulugan ng mga salita.

 • True
 • False

Elemento ng maikling kwento kung saan makikita ang kawilihan ng mambabasa

 • Panimula
 • Wika
 • Tunggalian
 • Suliranin

Si Eugene Nida ang isa sa kilalang Lider ng American Bible Society

 • True
 • False

Dahilan kung bakit naging bahagi ng komunismong grupo si Newmark.

 • Dahil sa kakulangan ng tamang pamumuno
 • Dahil ipinag-utos na ihinto ang pagsasali
 • Dahil hindi nila nais ang pagsasaling wika
 • Dahil ipinag-utos ng pamahalaan ng alisin ang pagtuturo ng Foreign language sa 14 na kolehiyo

Ang tayutay na simili ay bahagi ng mga tayutay na naglalarawan.

 • True
 • False

Mas pinili ng mga prayle na ituro ang kristyanismo sa kanilang sariling wika dahil sa nahihirapn silang unawain ang wikang tagalog.

 • True
 • False

Ayon sa kanya ang bawat mensahe ay nagtataglay ng kahulugan para sa tagapagsalita.

 • Badayos
 • Yule
 • Grice
 • Chomsky

Ipinakilala ni theodoro ang tatlong uri ng mambabasa

 • True
 • False

Layunin ng intralingual na pagsasalin ay magbigay ng interpretasyon ng teksto.

 • True
 • False

Isa ito sa kinikilalang disiplina sa larangan ng pagsulat sa larangan panitikan.

 • Pagsasaling Wika
 • Paglikha ng Awit
 • Pagsulat ng Tula
 • Pagsulat ng Balita

Apat ang istilo ng teksto ayon Nida, ang isa ay ang paglalahad ng sunod-sunod na pangyayari kung saan binibiyang diin ang gamit ng pandiwa.Kilala ito sa tawag na ______________.

 • pagtalakay
 • Paglalarawan
 • Paglalahad
 • Pagtatanong

Ang teknik sa pagsasalin ay binubuo ng _____ na hakbang

 • 4
 • 5
 • 2
 • 3

Ang formal Equivqlence ay isang oryentasyon sa pagsasalin kung saan ang tagapagsalin ay hindi nakatuon sa pagtutulad ng orihinal sa kanyang salin

 • True
 • False

Sa pagsasaling ito binibigyang tuon ang malayang pagpapakahulugan sa tekstong binabasa.

 • Intralinggual
 • panitikan
 • Interliggual
 • Interesmiotico

isang anyo ng sanaysay kung saan maingat na isinalin ng mga mahahalagang punto ng sanaysay.

 • naglalahad
 • naglalarawan
 • paglalarawan
 • nangangatwiran

Sinabi ni Savory na ang pagiging mabisa ng isang salin ay nakasalalay sa kahusayan ng tagapagsalin mula sa orihinal.

 • True
 • False

Kung ang isang piyesa ay isinalin ng tagapagsalin ayon sa kanyang pandama alin sa mga salungatan sa paagsasalin ang kanyang kinaharap?

 • Panahon ng Awtor laban sa Panahon ng Tagapagsalin
 • Istilo ng Manunulat laban sa Istilo ng Tagapagsalin
 • Salita laban sa Diwa
 • Himig Orihinal laban sa Himig Salin

Ipinapakita sa katangian ito ng pagsasalin ang intensyunal na pagpapakagulugan.

 • subhektibo
 • konotatibo
 • kokotatibo
 • Denotatibo

Sa unang hakbang isinasalin an gang nabuong segment.

 • True
 • False

Uri ng tunggalian kung saan ang tauhan ay nakikipagtunggali sa mga proyektong panlipunan.

 • Tunggalian ng tao sa lipunan
 • Tunggalian ng tao sa kalikasan
 • Tunggalian ng tao sarili
 • Tunggalian ng tao sa tao

1: Ang kilalang tagapagsalin na si Eugene Nida ay ipinanganak sa lungsod ng Oklahoma noong ___________.

 • Nobyembre 11, 1915
 • Nobyembre 12, 1914
 • Nobyembre 12, 1915
 • Nobyembre 11, 1914

Ang sanaysay ay binubuo ng talata at tugma

 • True
 • False

Sa pagbuo ng segment ang tagapagsalin ay dapat na may sapat na kaalaman sa pagbuo ng _________________ na ayos ng pangungusap.

 • Buo
 • Normal
 • Natural
 • Di-karaniwan

Ayon kay Alfonso Santiago, walang masasabing ganap na pagsasalin.

 • True
 • False

Ang dalwang bolyum na aklat ng mga naaisaling akdang pampanitikan ay binigyang katawagan na KURIDATAN

 • True
 • False

Maraming wikain sa Pilipinas nang dumating ang mga kastila at nahirapan silang ituro ang kristyanismo kaya isinagawa nila ang_____________.

 • Pagsasalin ng mga akdang panrelihiyon
 • Pag-aaral ng wika ng mga katutubo
 • Pag-papaaral sa mga katutubo
 • Pagtuturo ng kanilang wika sa mga katutubo.

Nagsimulang magkaanyo ang Padgsasalin sa Pilipinas ng magsimulang magsalin ang National Bookstore at Goodwill Bookstore

 • False
 • True

Naging Matagumpay ang pagsasalin sa unang yugto dahil sa pagsuwal nila sa dekreto ng Hari ng Espanya.

 • Guardia Civil
 • Prayle
 • Cabeza de Barangay
 • Gobernador Heneral

Ang survey form na karaniwang ginagamit sa pagsasaliksik ay uri ng tekstong teknikal

 • True
 • False

"Si Ana ay isang kalapating mababa ang lipad." Anong uri ito ng tayutay?

 • Metapora
 • Simili
 • Apostrope
 • Paradox

Ang Malabong pangungusap ay nagtataglay ng isang kahulugan lamang.

 • True
 • False

Ipinaliwanag niya na nakapaloob sa Pragmatik ang pagpaparating ng mensaheng nais ipaunawa nang manunulat.

 • Badayos
 • Fraser
 • Chomsky
 • yule

Ang kasimplehan ng gamit ng retorika sa talumpati ay hindi kailangan

 • True
 • False

Ayon kay Savory mas kinilalang salin ng bibliya ang isinallin ni Martin Luther (1483-1646)

 • False
 • True

Ang pagsasagaw ang ng burador ay mahalaga sa pagsasaling wika

 • False
 • True

Isinilang noong Abril 28,1896 si Savory at Namatay noong__________.

 • Nobyembre 28, 1981
 • Nobyembre 27, 1981
 • Nobyembre 28, 1980
 • Nobyembre 27, 1980
Comments