Follow and like us on our Facebook page where we post on the new release subject and answering tips and tricks to help save your time so that you can never feel stuck again.
Shortcut

Ctrl + F is the shortcut in your browser or operating system that allows you to find words or questions quickly.

Ctrl + Tab to move to the next tab to the right and Ctrl + Shift + Tab to move to the next tab to the left.

On a phone or tablet, tap the menu icon in the upper-right corner of the window; Select "Find in Page" to search a question.

Share Us

Sharing is Caring

It's the biggest motivation to help us to make the site better by sharing this to your friends or classmates.

Komunikasyon sa Akademikong Filipino

Upang bumuo ng mga ideya, lumikha o mag-ambag sa isang debate sa loob ng larangan at sa huli, upang isulong ang kaalaman sa loob ng iyong akademikong disiplina.

transpormatibong

kahalagahan

kahulugan

akda

epektibong komunikasyon

akademikong filipino

ghanaians

asignaturang komunikasyon

sining

teorya

tungkulin

pagsusulit

sanaysay

education

Ang __ ay hindi simpleng paglalagom ng kabuuan ng sulatin ngunit isang paraan upang maitanim sa isipan ng mambabasa ang mensahe ng buong sulatin.

 • kongklusyon

Sinasabi na ang diskurso ay pagpapahayag na maaaring nasa uring:

 • Pasulat Panonood
 • Pasalita at Pasulat
 • Pasulat at Pagbabasa
 • Pasalita at Pabuod

Ang salitang Papanaw ka na ? (Aalis ka na?) ay may antas ng wika na

 • Balbal
 • Pampanitikan
 • Kolokyal
 • Lalawiganin

Ito ay isang teorya ng diskurso na nagpapahiwatig o nagpapakahulugan sa isang pahayag. Sa pag-aaral na ito inaalam kung ano ang ibig ipakahulugan ng tagapagsalita o isang sulatin.

 • Ethnography of communication
 • Speech act theory
 • Pragmatic theory
 • Variationist theory

Uri ng tagapakinig na laging handang magbigay ng reaksyon sa anumang sasabihin ng tagapagsalita.

 • Bewildered
 • Tiger
 • Sleeper
 • Eager beaver

Anong uri ng panandang pandiskurso ang ukol sa?

 • pagbibigay-pokus
 • pagbabagong lahad
 • naghuhudyat ng pamamaraan ng sumulat
 • paghahalimbawa

Ayon sa pananaliksik ang baybayin ay:

 • Dala ng mga Kastila
 • Likha ng mga sinaunang dayuhan sa Pilipinas
 • Impluwensya ng mga Tsino
 • Sariling alpabeto ng mga Pilipino

Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay:

 • Tagalog
 • Pilipino
 • Cebuano
 • Filipino

Alin ang wastong salitang tumbas ng pantanging ngalan gamit ang walong dagdag na titik?

 • Nueba Viskaya
 • Familya
 • Xavier
 • Kezon City

Ano ang angkop na salitang may diptonggo ang magagamit sa sumusunod na pangungusap?

 • paksiw
 • sinigang
 • tinola
 • nilaga

Tama o Mali: Noong 1988, ipinagpatibay ng dating pangulong Corazon Aquino ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng pagtuturo sa mga paaralan sa lahat ng asignatura.

 • Mali

Ayon sa kaniya ang pagsulat ay isang komprehensibong kakayahang naglalaman ng wastong gamit, talasalitaan Pagbubuo ng kaisipan, retorika at iba pang elemento.

 • Keller
 • Xing at Jin
 • Bernales
 • Badayos

Aling pangungusap sa ibaba ang may salitang nakaltasan ng ponema?

 • Nilipad ng hangin ang isipan ko.
 • Huwag buhusan ng kasamaan ang kapwa.
 • Huwag tawanan ang mga nagkamali.
 • Huwag sarhan ng pinto ang nangangailangan.

Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng diskursong pasulat?

 • Reporter at Mambabasa
 • Mananalumpati at Tagapakinig
 • Telebisyon at Manonood
 • Tagapagbalita at Nakatunghay

Ang Filipino ay itinuturing na Tagalog-plus dahil:

 • Tagalog ang batayang wika ng Filipino kasama ang iba pang wikang umiiral sa bansa
 • Mayaman ang Filipino
 • May dagdag na labing isang titik ang alpabetong Filipino
 • Gamit ang Tagalog sa Matematika

Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng wastong kahulugan ng komunikasyon?

 • Ito ay sining ng pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik
 • Ito ay pagtanggap ng mensahe sa ating paligid.
 • Ito ay pagbuo ng kaisipan sa ating sarili.
 • Ito ay proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe na maaaring berbal o di-berbal.

Tama o Mali: Idineklara ni dating pangulong Ramon Magsaysay na ilipat ang panahon ng Linggo ng Wikang Pambansa taun-taon simula ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto noong Setyember 23, 1955.

 • Tama

Ang kakayahan ng tao sa pakikipag-usap, pagkukuwento, pagbabalita o anumang proseso ng pagpapahayag ay nagpapakita ng halimbawa ng

 • Diskurso
 • Disiminasyon
 • Diskriptibo
 • Disisyon

Aling pangungusap sa ibaba makikita ang salitang may naganap na metatesis ?

 • Ginulat ako ng nakatambad na duguang damit.
 • Lumipat sa amin ang nakababahalang amoy.
 • Agad ko siyang niyaya patungo sa entablado.
 • Bakit pa niya binili iyon?

Alin sa mga sumusunod ang pinaka-angkop na anyo ng hiram na salita?

 • uri
 • variety
 • varayti
 • baryasyon

Ito ang rehistro ng wika na bihirang mangyari dahil piling sitwasyon lamang ang kinabibilangan nito.

 • Konsultatib
 • Intimate
 • Formal
 • Statik

Gamit ng wika para maglinaw ng mga suliranin tungkol sa mga layunin o intensyon ng mga salita at kahulugan.

 • Conative
 • Metalinggwal
 • Phatic
 • Poetic

Isang katangian ng ating sariling wika ang kung ano'ng bigkas, siyang __.

 • baybay

Ito ay tipo ng komunikasyon na hindi limitado ang salitang ginagamit pati na ang mga kilos at galaw.

 • Impormal
 • Pormal
 • Kaswal
 • Normal

Alin ang hindi maaaring maging katangian o kahulugan ng komunikasyon?

 • Pakikipagtalastasan
 • Paggamit ng salita
 • Pagpapalit ng panahon
 • Sistematikong proseso

Magagawa ang komunikasyong berbal sa:

 • Pagguhit sa isang isang patimpalak ng pagpinta
 • Pagsunod sa isang traffic enforcer
 • Pagsali sa patimpalak ng masining na pagkukuwento
 • Pagkaway sa paparating na kaibigan

Sinasabing sa paraan ng pagsasalita at sinasalita ng isang tao nalalaman ang kaniyang ugali at pagkatao. Ang

 • Maaaring tama
 • Hindi ko alam
 • Sadyang tunay
 • Walang katotohanan

Gamit ng wika na pandamdamin at pagpapahayag ng mga saloobin, damdamin at emosyon.

 • conative
 • emotive
 • phatic
 • kognitibo

Pamamaraan ng pagsulat na habang nangangalap ng mga materyales ay naiisip na natin kung ano ang ating paksang susulatin.

 • Paghugis
 • Pagtipon
 • Pag-asinta
 • Pagrebisa

Ito ay tumutukoy sa wikang gamit ng isang tao na nakabatay sa kanyang katayuan sa lipunan o grupong kinabibilangan.

 • Rehistro
 • Iskema
 • Disiplina
 • Hulwaran

"Honey saan mo gustong mag-aral si Bunso?" Ang pahayag ay may rehistro sa wika na?

 • Statik
 • Intimate
 • Konsultatib
 • Casual

Ano ang salitang subject kung sa 2001 Rebisyon ito tutumbasan?

 • Takdang-aralin
 • Sabjek
 • Subject
 • Sabdyek

Alin ang salitang may unlapi at hulapi?

 • Isinali
 • Nag-inuman
 • Kainan
 • Laruan

Kailan idineklarang ang wikang Tagalog ang magiging opisyal na wika ng Pilipinas?

 • Taong 1936, inaprubahan ng Kongreso ang Batas Komonwelt Bilang 184
 • Taong 1896, ayon sa Saligang Batas ng Biak-na-Bato
 • Taong 1937, kung kailan nilikha din ng unang Pambansang Asamblea ang Surian ng Wikang Pambansa
 • Taong 1935, sa Seksyon 3, Art. XIV

Tama o Mali: Ayon kay Rankin, walumpung porsyento ng gising na oras ng tao ay nakaukol sa pakikipagtalastasan.

 • Mali

Ito ang tawag sa pagdurugtong ng unlapi sa mg asalitang ugat, nagkakamit ng isang antas ng kahulugan at nagpapakita ng maugnayin at masistemang istruktura ng wikang Filipino.

 • neologism
 • balangkas
 • ponema
 • morpema

Magkaiba ang barayti ng wika sa magkaibigan sa barayti ng wika sa pagpupulong pampaaralan, dahil sa aspetong:

 • Sosyo-sikolohikal
 • Okupasyonal
 • Heyograpikal
 • Sosyal

Isang salaysay na higit na mahaba sa maikling kwento at nagpapakita rin ng mga pangyayari sa tunay na buhay gamit ang mga tauhan.

 • nobela

Ito ay katangian ng wika na ipinapakita na ang bawat komunidad ay nakabubuo ng sariling paraan o sistema kung paano gamitin ang wika.

 • Ang wika ay may antas
 • Ang wika ay nakaugat sa kultura
 • Ang wika ay buhay at dinamiko
 • Ang wika ay makapangyarihan
 • Ang wika ay arbitraryo

Saan makikita ang gumamit ng tsanel sa komunikasyon?

 • Ang paghingi ng tulong sa mga dumaraan
 • Ang pagbabayad ng pamasahe sa driver
 • Ang pagkuha ng naiwang gamit sa bahay
 • Ang pakikipanayam sa telepono

Ito ay nakabatay sa uri at paksa ng talakayan, sa mga tagapakinig o kinakausap o kaya ay sa okasyon at iba pang salik.

 • Wika
 • Disiplina
 • Rehistro ng wika
 • Antas ng wika

Isa sa mga dahilan kung bakit naging batayan ng wikang pambansa ang Tagalog ay:

 • Higit na maraming aklat na nasusulat sa Tagalog
 • Lahat ay tama
 • Nahahahati ito sa mas maliliit na wika
 • Wika ito sa Bulacan

Ano ang katumbas sa Filipino ng salitang effective?

 • Efektivo
 • Efektib
 • Epektibo
 • Epektiv

Alin ang may wastong asimilasyon ng morpema?

 • Pambili
 • Panbala
 • Pamlipat
 • Pangtawag

Isang aspeto ng speech act na nagpapahiwatig na may tiyak na "pwersa" sa salita tulad ng pagpapabatid, pag-uutos o pagbababala.

 • Aktong Prelocutionary
 • Aktong Illocutionary
 • Aktong Locutionary

Ang mga salitang pantangi, panteknikal at pang-agham ay kailangang

 • Baybayin gamit ang ABAKADA
 • Baybayin ayon sa tunog nito
 • Palitan ang walong dagdag na titik sa pagbabaybay
 • Panatilihin ang orihinal na baybay

Minsan nang naging 31 ang titik sa alpabetong Pilipino dahil sa mga letrang ll, rr, at ch. Ang pahayag ay:

 • Sadyang tunay
 • Hindi ko alam
 • Hindi makatotohanan
 • Maaaring tama

Ang tungkulin ng wika na kumontrol at gumabay sa kilos at asal ng iba.

 • Pampersonal
 • Pangheuristiko
 • Pang-regulatori
 • Pang-instrumental

Uri ng rehistro ng wika na may pamantayan. Ang mga gumagamit ng wikang nasa ganitong sitwasyon ay katanggap-tanggap para sa magkabilang panig ng istruktura ng komunikasyon.

 • Consultative register
 • Static register
 • Formal register
 • Casual register
 • Intimate register

Kung ikaw ay naninirahan sa Bacolod at naisipang mag-aral sa Maynila, ano ang dapat isaalang-alang na kaisipan sa pagtukoy ng wika?

 • Okupasyunal dahil ikaw ay malapit ng magtrabaho
 • Sosyo-sikolohikal dahil iba na ang takbo ng iyong isipan
 • Sosyal dahil ibang tao na ang iyong makasasalamuha
 • Heyograpikal dahil naiba na ang iyong tirahan

Ang maituturing na kaluluwa ng berbal na komunikasyon ay:

 • Mensahe
 • Bansa
 • Wika
 • Modelo

Kinatawan lamang ng ortograpiya ang mga:

 • Letra ng wika
 • Simbolo sa wika
 • Tunog sa wika
 • Senyas sa wika

Ang pagsulat ay kapwa pisikal at sikolohikal na paggawa para sa iba't ibang layunin. Ang pahayag ay

 • Sadyang tunay
 • Hindi ko maintindihan
 • Walang katotohanan
 • Talagang kahanga-hanga

Ang salitang Latin na discursus ay nangangahulugan ng

 • Pagbabago
 • Pagtutuloy-tuloy
 • Paghinto
 • Pag-antala

Ito ang pinakamalawak na gamitin o lingua franca ng mga mamamayan.

 • Pambansang Wika

Isang aspeto ng speech act na pagsasabi ng mga tiyak na kahulugan sa tradisyonal na paraan.

 • Aktong Prelocutionary
 • Aktong Locutionary
 • Aktong Illocutionary
 • Aktong Postlocutionary

Alin ang pantulong na sugnay sa pangungusap na, "Kaya maaga ang lahat, may inhahandang programa sa paaralan" ?

 • Maaga ang lahat
 • May inihahandang programa
 • Kaya maaga ang lahat
 • Programa sa paaralan

Ayon kay Arrogante , ang panonood ay nakapagpapalawak ng pananaw at paniniwala sa buhay, nakapagpapatatag sa tao na harapin ang mga 'di inaasahang suliranin sa buhay.Ang pahayag ay

 • Sadyang tunay
 • Hindi ko alam
 • Walang katotohanan
 • Maaaring tama

Katangian ng wika na pinapakita ng patuloy na pagbabago, pagdaragdag at paglilinang.

 • Sinasalitang tunog
 • Buhay
 • Arbitraryo
 • May masistemang balangkas

Anong pangungusap ang walang tiyak na paksa?

 • Tayo!
 • Malungkot siya dahil namatay na ang kanyang alagang aso.
 • Ikaw ang kumuha ng aking lapis?
 • Tuloy ang ikot ng mundo para sa magkapatid.

Anong inihuhudyat ng panandang pandiskurso na sa madaling sabi?

 • pagbibigay-pokus
 • pagtitiyak
 • pagbabagong lahad
 • pamamaraan ng sumulat

Tumutukoy ito sa anyo ng diskurso. Sa pasulat, ito ay maaaring sanaysay, maikling kwento, awit, tula, atbp.

 • genre

Ito ay taguri sa wikang ginagamit ng mga etnolinggwistikong grupo.

 • Dayalek

Ang pakikiangkop sa kultura, tradisyon, at kinaugalian ng mga taong kasangkot sa pakikipag-usap ay nagpapakita ng teoryang

 • Pragmatic theory
 • Variationist theory
 • Speech Act theory
 • Etnography of communication theory

Ano ang salitang paningit sa sumusunod na pangungusap?

 • Man

Ito ang tawag sa pinakamaliit na makabuluhang yunit ng salita sa isang wika.

 • Morpema

Ito ay isang paraan upang makakuha ng paksa ng sulatin. Ito ang pinakamadali at pinakadetalyadong paraan ng pagsasalaysay ng isang tao sapagkat ito ay hango sa pangyayaring naranasan ng mismong nagsasalaysay.

 • Narinig o napakinggan sa iba
 • Sariling karanasan
 • Likhang isip
 • Panaginip o Pangarap

Aling teoryang pandiskurso ang maaaring saligan sa pag-aaral ng pokus ng usapan sa isang talk show?

 • Speech Act theory upang makilatis ang kilos ng mga participants
 • Pragmatic theory dahil pagtatagpuin ng mga kasangkot ang kanilang kahulugan at intensyon
 • Variationist theory dahil masusuri ang dalas ng gamit ng salita rito
 • Ethnography of Communication upang makaakma sa kultura ng wikang gamit sa show

Ano sa Filipino ang review?

 • Balik-aral
 • Review
 • Rebyu
 • Takdang-aralin

Kakayahang umunawa at pagkagiliw sa pagpapahalaga ng mga tradisyunal, makabago at napapanahong isyu.

 • pagkilala sa mga salita
 • pagpapahalagang literari
 • pananaliksik at pandiksyunaryong kasanayan
 • pag-unawa

Ang teoryang nakapokus sa baryasyon ng wikang ginagamit ng mga taong sangkot sa isang diskurso.

 • Variationist Theory

Ang salitang yosi, ermat, erpat at tol ay maaari mong marinig sa wikang:

 • Dayalekto
 • Kolokyal
 • Pidgin
 • Idyolek

Ito ang katangi-tanging katangian sa pamamaraan at paggamit ng wika ng isang indibidwal

 • Dayalekto
 • Idyolek
 • Kolokyal
 • Balbal

Bigyang-kahulugan ang mga salitang italisado sa pamamagitan ng pahiwatig na nakapaloob sa bawat pahayag. Bilugan ang titik ng tamang kahulugan.

 • Ginawa
 • Nililok
 • Hinabi
 • Hinulma

Ito ay uri ng teksto na nagsisiwalat ng katotohanan at detalyadong binubusisi ang isang paksa, gayundin ito ay tila pinagsama-samang iba pang uri ng teksto.

 • Expository

Ang libro, encyclopedia, statistics at iba pa ay mga halimbawa ng pagsulat na

 • Masining
 • Malikhain
 • Mapanghikayat
 • Impormatibo

Tama o Mali: Maaaring hiramin ang salitang pang-agham at teknikal nang hindi binabago ang baybay at ispeling nito.

 • Tama

Binubuo ang Filipino ng ilang titik?

 • [No Answer]

Uri ng pakikinig na ang layunin ay maunawaan ang nilalaman at kahulugan ng kanyang pinakikinggan.

 • komprehensibo
 • deskriminatibo
 • paggamot
 • paglilibang

Tama o Mali: Isang dahilan kung bakit napili ang Tagalog bilang pambansang wika ay dahil ito ang pinakamayaman at pinakamaunlad ayon sa tradisyong pampanitikan.

 • Tama

Modelo ng komunikasyon na kung saan apat ang sangkap ng komunikasyon: ang pinagmumulan, mensahe, tsanel (o gamit na daluyan), at tagatanggap.

 • Blaine Goss
 • Shannon at Weaver
 • Linyar o Aristotelyan
 • David Berlo

Ayon sa Saligang Batas ng 1987 Konstitusyon, maliban sa Filipino, ang Ingles ay isa ring opisyal na wika ng Pilipinas. Ang pahayag ay:

 • Hindi ko alam
 • Hindi makatotohanan
 • Maaaring tama
 • Sadyang tunay

"Pre, Mukhang olats ka na naman kasi wala ka ng datung. Humingi ka muna kay ermat mo" Ang pananalitang ginamit ay nagpapakita ng status o kalagayan ng tao sa lipunan na may barayti ng wikang

 • Pidgin
 • Sosyolek
 • Idyolek
 • Dayalek

Ang pang-aaliw, panghihikayat, at pamumuna ay ilan lamang sa mga halimbawa ng ends ng diskurso dahil

 • Gawain ito ng mga taong kasangkot sa diskurso
 • Maaari itong maging layunin ng diskurso
 • Nalalaman dito ang ekspresyon ng kausap
 • Napagsusunod sunod ang mga pangyayari sa diskurso

Ito ang antas ng pagbasa na interpreteytib na nagpapahintulot sa mambabasa na magbigay ng kongklusyon o kaya'y manghula sa kalalabasan o bunga ng impormasyong ibinibigay at kung ano ang ibinigay na implikasyon ng awtor.

 • Tahimik na pagbasa
 • Kritikal na pagbasa
 • Inferential na pagbasa
 • Literal na pagbasa

Bakit sinasabing ang alpabeto ay simbolo?

 • Dahil may mga nakatalang karakter dito
 • Dahil sumasagisag ito sa mga titik
 • Dahil wala itong taglay na kahulugan
 • Dahil kumakatawan ito sa sinasalitang wika

Nasa di-karaniwang ayos ng pangungusap ang:

 • Tunay bang nagtatag ng isang samahan sina Arnel at Ariel?
 • Ang mga lalaki at babae ay naghahanda ng palatuntunan para sa darating na pista.
 • Namuhunan ng dugo ang ating mga bayani kaya dapat itong pahalagahan.
 • Naglinis ng kalye ang mga kabataan sa amin para sa darating na tag-ulan.

Antas ng komunikasyon na hindi limitado ang salitang ginagamit pati na ang mga kilos at galaw dahil ito'y nagaganap sa pagitan ng mga magkakalapit o matatalik na kapwa.

 • Interpersonal na komunikasyon
 • Impormal na komunikasyon
 • Komunikasyong Pangkaunlaran
 • Intrapersonal na komunikasyon
 • Pormal na komunikasyon

Ito ay ang kakayahan at kasanayan ng isang tao na maihayag ang kanyang ideya, paniniwala at nadarama sa pamamagitan ng wika.

 • [No Answer]

Ang KWF ay institusyon ng pamahalaan na nangangasiwa sa mga isyung pangwika. Ang KWF ay

 • Kagawaran ng Wikang Filipino
 • Komisyon ng Wikang Filipino
 • Komisyon sa Wikang Filipino
 • Kagawaran sa Wikang Filipino

Sa panghuling proseso ng pagsulat, ang sulatin o artikulo ay tatantiyahin sa pamamagitan ng mga sumusunod.Alin sa mga ito ang hindi kasama?

 • Paglalathala sa mga aklat
 • Pag-eedit muli o pagrerebisa ng sinulat
 • Pagtatalakay sa mga isinulat
 • Pagsali sa timpalak panulat

Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit tayo nagbabasa maliban sa

 • Upang maging sikat sa larangan ng showbiz
 • Upang tumuklas ng mga bagong kaalaman
 • Upang maaliw
 • Upang malinawagan sa mga kaalamang hindi pamilyar sa atin

Si Keith ay gumagawa ng isang tulang pinamagatang â€oeTakipsilim― . Ang uri ng pagsulat ayon sa layunin na kaniyang ginawa ay

 • Malikhain
 • Mapanghikayat
 • Impormatibo
 • Masining

Ito ang pinakaunang alpabetong ginamit ng mga Pilipino.

 • Alibata

Sa yugtong ito, pinipino at pinauunlad ang pagbabasa.

 • Malawakang pagbasa
 • Pagpapaunlad ng kakayahan
 • Panimulang pagbasa
 • Kahandaan sa pagbasa

Proseso sa modelo ni Blaine Goss na kung saan pinag-iisipan ang sasabihin batay sa kanyang layunin:

 • Ugnayan
 • Encoding
 • Interpretasyon
 • Decoding

Aling salita ang may klaster?

 • Maglaro
 • Palay
 • Almusal
 • Preno

Si Lope K. Santos ang bumalangkas sa ABAKADA noong 1940 batay sa alpabetong Romano, ito ay:

 • Bigkas Ingles
 • May 20 titik
 • Binubuo ng 31 makabuluhang tunog
 • Wikang Pambansa noon

Ayon sa pananaliksik ito ang sinaunang sistema ng pagsulat ng mga Pilipino:

 • Baybayin
 • Indu- skript
 • Sanskrit
 • Alpabeto

Para sa kanyang kinabukasan,pinag-aral ko siya nang mabuti”. Ano ang punong sugnay sa pangungusap na ito.

 • Para sa kanyang kinabukasan
 • Pinag-aral ko siya nang mabuti
 • Sa kanyang kinabukasan
 • Siyang mabuti

Ano ang magaganap sa salitang kwento matapos itong lagyan ng mga panlapi?

 • Nagkwentuhan
 • KInuwento
 • Kwentuhan
 • Nagkwento

Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng kahalagahan ng wika?

 • Panonood ng pelikula
 • Pakikipag-usap sa tindera
 • Pagsulat ng liham sa kamag-anak na nasa ibang bansa
 • Pagpapahinga sa dalampasigan kasama ang barkada

Batay sa pananaliksik, Baybayin ang itinuturing na pinakaunang alpabeto ng mga Pilipino. Ang pahayag ay

 • Maaaring tama
 • Sadyang tunay
 • Hindi ko alam
 • Hindi makatotohanan

Katangian ng sariling wika na naipapakita sa pagbuo ng salita gamit ang pagdurugtong ng unlapi sa mga salitang-ugat upang magkamit ng isang antas ng kahulugan.

 • Word metamorphism
 • Neoligistic cohesion
 • Phonetic simplicity
 • Onomatopeia

Alin sa mga sumusunod ang hindi isa sa mga salik/elementong nakaiimpluwensiya sa pakikinig?

 • oras
 • edad o gulang
 • opinyon
 • kasarian
 • kultura

Alin sa mga sumusunod ang hindi maaaring masabing diskurso?

 • Pagpapahayag ng saloobin
 • Pagguhit ng larawan ng babae
 • Pagsasalita sa harap ng madla
 • Pagsusulat ng isang liham

Uri ng tagapakinig na ngiti nang ngiti o tango nang tango habang may nagsasalita sa kanyang harapan, ngunit kung naiintindihan niya ang kanyang naririnig ay isang malaking tanong.

 • Sleeper
 • Eager beaver
 • Tiger
 • Bewildered

Kapag ang salitang hihiramin ay nasa wikang __, baybayin ang salita ayon sa ABAKADA.

 • Espanyol

Pamamaraan ng pagbasa na tumutukoy sa paghahanap ng isang tiyak na impormasyon sa isang pahina. Hindi nito hinahangad na makuha ang kaisipan ng sumulat dahil mas mahalaga na makita nito ang hinahanap sa madali at mabilis na paraan.

 • Pamumunang pagbasa
 • Pahapyaw na pagbasa
 • Mabilisang pagbasa
 • Pagsusuring pagbasa

Walang wika na __. Dumaraan ang lahat ng wika sa sistema ng panghihiram sa katutubong wika na kalauna'y dinidibelop at pinauunlad.

 • Dalisay

Ano ang mabubuong salita kapag pinagsama ang -in + laro ?

 • Nilaru
 • Laroin
 • Nnilaro
 • Inlaro

" Di naming kayo tatantanan!" Ito ang natatanging pananalita ni Mike Enriquez sa kaniyang pagbabalita. Ang halimbawang pahayag ay nagpapakita ng barayti ng wikang

 • Pidgin
 • Sosyolek
 • Idyolek
 • Dayalek

Ayon sa KWF, ang wikang Filipino ay:

 • Di buhay
 • Wika ng akademiko
 • Wika ng buong mundo
 • Wika ng komunikasyon ng banyagang grupo

Uri ng pakikinig na ang kahalagahan ay matulungan ng tagapakinig ang nagsasalita na madamayan o makisimpatiya sa pamamagitan ng pakikinig sa hinaing o suliranin ng nagsasalita.

 • komprehensibo
 • deskriminatibo
 • pagkonsulta
 • kritikal
 • paglilibang
 • paggamot

Ito ang tawag sa proseso ng pagbuo ng paulit-ulit at panggagaya na kahit mali mali, hanggang magkaintindihan ito.

 • Pidgin

Alin sa mga sumusunod na panlapi ang maaaring gamitin upang makabuo ng pangngalan mula sa salitang “ganda”?

 • ma-
 • pag-
 • ka- at -han
 • ma- at -han

Ito ang tawag sa uri ng talumpati na walang tiyak na kahandaan sa pagbigkas.

 • ekstemporanyo

Alin dito ang hindi isa sa mga pinakamalaganap na wikain sa Pilipinas?

 • Waray
 • Hiligaynon
 • Cebuano
 • Ilokano

Tumutukoy ito sa katangi-tanging pananalita ng isang tao, kaugnay sa kanyang pinagmulang dayalektong sinasalita.

 • idyolek
 • creole
 • rehistro
 • dayalek
 • pidgin

Tinatawag na __ ang wikang nakabatay sa pagkakaiba ng katayuan o istatus ng isang ginagamit na wika sa lipunang ginagalawan.

 • Sosyolek

Ang pagtitimbang ng sariling desisyon at pagbubulay-bulay ay mauuri sa anong antas ng komunikasyon?

 • Interpersonal
 • Intropersonal
 • Intrapersonal
 • Intrepersonal

Alin ang may pares-minimal?

 • Nasa-Nasan
 • Mesa-Misa
 • Talo-Tuyo
 • Babae-Babai

Tungkulin ng wika na maghanap ng mga impormasyon o datos.

 • Pang-regulatori
 • Pampersonal
 • Pangheuristiko
 • Pang-impormatibo

Alin sa mga sumusunod ang idinagdag na titik sa Abakada noong 1971?

 • J
 • R
 • LL
 • C

Aling sitwasyon ang nagpapakita ng tunay na katuturan ng diskurso?

 • Pakikipag-usap sa telepono
 • Pagsulat ng isang sanaysay
 • Pakikinig ng balita
 • Pagtatanong sa kausap

Sa pangungusap na, Ang mabuting mamamayan ay may disiplina sa sarili. Ang disiplina sa sarili ay halimbawa ng:

 • Punong sugnay
 • Pantulong sugnay
 • Parirala
 • Pangungusap

Aling pangyayari sa ibaba ang hindi katatagpuan na konsultatib na rehistro ng wika?

 • Paghingi ng payo ng anak sa magulang
 • Pagtatanong komyuter sa drayber
 • Pagbibigay proyekto ng guro sa mga mag-aaral
 • Pagbili ng damit ng isang babae

Tama o Mali: Hindi pwedeng paghiwalayin ang wika at kultura dahil habang tinutuklas ng tao ang kanyang wika ay tinutuklas din niya kung saang kultura siya nabibilang.

 • Tama

Uri ng pagbabagong morpoponemiko na tumutukoy sa pagpapalit ng posisyon ng panlaping /-in/ kapag ang kasunod na ponema ay ang mga ponemang l, y, at o.

 • [No Answer]

Alin sa sumusunod ang may wastong gamit ng /v/?

 • Impormativo
 • Vente
 • Ivatan
 • Vintana

Tama o Mali: Ang editoryal ay isang uri ng expository na teksto.

 • Mali

Ang pahayag na, Madilim, masukal at masangsang sa gubat na mapanglaw, ay maaaring makita sa tekstong.

 • Naratibo
 • Impormatibo
 • Argumentative
 • Deskriptibo

Katangian ng sariling wika ang kakayahang magaya ang likas na tunog na kaugnay ng mga bagay o kilos na nakapaloob sa salita.

 • Phonetic simplicity
 • Neoligistic cohesion
 • Word metamorphism
 • Onomatopeia

Alin sa mga sumusunod ang katumbas ng salitang "rule" sa Filipino?

 • rule
 • tuntunin
 • rul

Unang nagsulong ng pagkakaroon ng wikang pambansa

 • Pangulong Ferdinand Marcos
 • Pangulong Manuel Quezon
 • Komisyuner Jose Santos
 • Pangulong Ramon Magsaysay

Proseso na kung saan ay nananatiling gising ang isipan sa nakikita.

 • panonood

Ang sumusunod ay mga pananaw ng KWF ukol sa wikang Filipino, maliban sa:

 • Wika ng Akademiko
 • Paksa ng talakayan
 • Ginagamit sa iskolarling pagpapahayag
 • Wikang nagpapalitan ng tunog

Nililinaw sa pragmatic theory ang relasyon sa pagitan ng:

 • Mensahe at intensyon
 • Intensyon at kahulugan
 • Interpretasyon at salita
 • Salita at kahulugan

Bigyang-kahulugan ang mga salitang italisado sa pamamagitan ng pahiwatig na nakapaloob sa bawat pahayag. Piliin ang tamang kahulugan.

 • sobra
 • reklamo
 • kaunti
 • akusasyon
Comments